Nnoviny

Chytrý nebo hloupý a pilný či líný

Jak vidí současné dění ve městě ze svého pohledu Ing. Josef Ruml?

Chytrý nebo hloupý a pilný či líný

Nejedná se o název dosud neznámé pohádky a vysvětlení přijde vzápětí.  Krátce před událostmi roku 1968 jsem měl čest býti studentem věhlasného profesora ČVUT, pana profesora Trnky. Atmosféra tehdejší společnosti byla nabita  nadějí na “socialismus s lidskou tváří”. Vše ukončily ruské tanky.

První přednášku každého semestru, ve vysoce odborném předmětu, věnoval pan profesor úvahám o stavu společnosti, o demokracii a životě, o cestování a poznávání, o mezilidských vztazích, také mezi studenty a učiteli, o morálce, občanských právech a povinnostech, o odpovědnosti občanů i politiků. Jeho vždy moudrá slova zanechala v myslích nás, mladých a naivních, hluboké stopy i díky jeho nekonečnému smyslu pro humor. Často vzpomínám.

Studenty rozlišoval na chytré nebo hloupé a pilné či líné. Žádná z těchto kategorií není však nikdy osamocena, nýbrž se propojují. Existuje tudíž několik variant z nichž ta nejhorší je –  hloupý a současně pilný, neboť “píle hlupáka jeho hloupost ještě zmnožuje”. (poznámka : pan profesor používal sousloví “pilný bl..c”).

Skok v čase o více než 50 let do současnosti   
–  jednání zastupitelů města Čáslavi  1.listopadu 2021

ZPRÁVA O STAVU NEMOCNICE

Před rokem a půl přijali zastupitelé usnesení jak se všichni odpovědní budou snažit a pilně se snaží řešit problémy naší nemocnice a její personální kolaps i v současné době. Výsledkem jejich neutuchající píle i za pomoci agentury, která má za nemalé peníze vše vyřešit, je nejistá budoucnost a positivních zpráv je pramálo ( agentura je snadno dodá – Čáslavské noviny 11/2021).  Pacienti budou nadále převáženi jinam, interní oddělení je na mnoho měsíců uzavřeno a  možná(?) začne léčit nemocné příští rok, to ještě nevíme, důležité ambulance nemají lékaře (ti odešli) a jejich klienti za nimi dojíždějí např. do Prahy, covidové oddělení v době rostoucí epidemie mít naše nemocnice nebude! To není neopodstatněná, nepřátelská kritika, nýbrž pouhé a velmi smutné konstatování skutečností. Tragicky špatná a diletantská, minulá rozhodnutí vedení nemocnice a zejména vedení města(!), přinesla hořké plody jejich usilovné a pilné práce  a nikdo nenese odpovědnost!!!

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

Neomluvitelné fiasko vedení města v přímém přenosu. Celkem nenáročná finanční transakce, kterých zastupitelé schválili v minulosti stovky, neboť zpracovatel (úředník profesionál) a navrhovatel (většinou místostarosta či jiný člen rady) věděli “jak na to”. Výsledek tragicky neudržitelné personální politiky tajemníka úřadu, kterého starosta (jeho nadřízený) považuje “za více než svojí pravou ruku” (citace)  –   vedoucí odboru financí, nezpochybnitelný profesionál, skončil po hrubém nátlaku tajemníka podáním výpovědi, podobně jako mnozí před ním. Jeho náročnou a odpovědnou práci supluje v současné době snaživý a pilný “odborník” na všechno, místostarosta, který s neutuchající pílí “pracuje pro město”a údajně bude připravovat i rozpočet města na příští rok. Výsledky jeho snažení mohli občané sledovat v přímém tv přenosu – neskutečná a neodčinitelná ostuda. Nakládání s veřejnými financemi nesmí býti hazardem!  Píle, mnohdy jen proklamovaná, nestačí a může dokonce škodit, je-li navíc sestrou neschopnosti, v tom nejhorším případě při výkonu veřejné funkce!

Přeji všem pevné zdraví a optimismu.

ing. Josef Ruml

12.11.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky