Nnoviny

Quod licet Iovi, non licet bovi.

Zamyšlení a názor Ing. Josefa Rumla
Quod licet Iovi, non licet bovi: latinské rčení, antická moudrost k zamyšlení i pro současnou dobu  – “Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi”.

Čáslavské noviny 12/2021.

“Nová vánoční výzdoba zpestřuje toulání historickým centrem” – nadpis jednoho z příspěvků.

Rozumím pocitům štěstí a rozzářeným dětským očím při pohledu na všechna ta “třpytítka, cingrlátka, světélka a barevné 3D cetky”. Někteří je mohou obdivovat, druzí považovat za kýč – věc názoru a zejména vkusu a citu pro estetiku. Kladu si zároveň otázku –  Kolik jsme zaplatili za pocity pomíjivého “štěstí” při současném stavu našeho města? Autorům bych doporučil , aby okruh “toulání” rozšířili o další důležité místo, kde by jejich rozzářený zrak spočinul na temných oknech naší nemocnice. Není tomu tak dávno, co se za těmito, dnes smutnými okny, léčili občané našeho města. “Osvícené a moudré” vedení Čáslavi ta okna zhaslo (!) a nemocní jsou dnes převáženi do nemocnic ve vzdálených místech! Kdy se okna naší nemocnice opět rozzáří? Nevíme a abychom měli nějaké positivní informace, umyjeme fasádu a vymalujeme. Kolik je v našem městě positivních na Covid-19? Kam jsou nemocní převáženi? Kolik bylo provedeno testů v našich školách a jaký je počet nakažených žáků a studentů? Jaký je počet dětí v karanténě? Budeme slavit jako v minulém roce v době zuřící pandemie?  Ticho, hluboké ticho!!! Občané města mají výsostné právo na informace, otevřenost a transparentnost – sliby, chyby. Vedení města se povinnosti informovat nezbaví mlčením!

Článek místostarosty Horského – “Přátelství, podpora, důvěra”.

Místo líbivých, avšak zcela prázdných slov, bych očekával zamyšlení (je-li toho autor schopen), projevení pokory a moudrosti, snad i skromnou bilanci roku 2021, místo rádoby vznosných, obehraných a neupřímných klišé – slova, slova – “to my společně zvládneme” (nevíme co), “obyčejně neobyčejnou lidskou lásku bližního” (snad slova z kazatelny) a “já volím úsměv”!  Úsměv i nad temnými okny nemocnice? Úsměv nad jejím personálním kolapsem ? Úsměv nad osudy brutálně vyštvaných, bývalých zaměstnanců radnice? Dokonce i úsměv nad vlastní nekompetentností při jednání zastupitelů v přímém tv přenosu? Každý, kdo má alespoň zbytky sebereflexe, cti, hrdosti a odpovědnosti, by po podobném sebevýprasku okamžitě resignoval na svojí funkci!  “Byli jste super” – tím jsou myšleni občané našeho města. Slovo “super” považuji v této souvislosti za krajně nevhodné. Velká část spoluobčanů důvěru v místostarostu dávno ztratila o spolku “Čáslav pro……….” nemluvě.

Místostarosta Horský cítí “čest a potěšení” (!)  z “práce pro město” (jeho práce) – kolikrát už jsme to slyšeli? Zamyslel se někdy  nad “potěšením” občanů a pacientů, o které se nemocnice nedokáže postarat a musí být ošetřováni jinde? Nevím, hlavně , že jsme “super”. Každá práce, zejména ta, která přináší potěšení bývá završena úspěchem. Jsou i tací, kteří zažívají “potěšení” z boření a rozvalu, bohužel. Za prací pana výše uvedeného není snad jediný skutečný úspěch a je-li úspěchem současný tristní stav nemocnice i úřadu, všeobecný nepořádek, sotva opravený a znovu zdevastovaný přechod na hlavní ulici, nákup terénního automobilu  (770000 korun) , nesmysl jménem griloviště (250000), odchody profesionálů, lékařů a úředníků ze služeb města, jmenování neschopných do důležitých funkcí – (jednatel městské s.r.o. bez kvalifikace ,jehož “práce” přišla město  na cca 1 000 000 korun, než sám resignoval), ohrožená zdravotní péče, neinformování o skutečném stavu pandemie atd. atd. , žijeme každý v jiném (cituji) – “malém velkém městě”!!!  

Příspěvek starosty Málka  

“Kéž by k sobě měli blízko i lidé v Čáslavi žijící”.  Nechci a nebudu komentovat. V tomto punktu by měl starosta jít příkladem, neboť je nejvyšší personou města, osobou odpovědnou morálně a ze zákona (!) za současný stav města. Nebylo by nikomu ku prospěchu, nemocnici ani jejímu zřizovateli (město Čáslav), pokud by nastaly právní spory z důvodu neposkytnutí odpovídající a včasné zdravotní péče – i to může nastat.

Ještě několik otázek na vedení města:
– Jaký je ekonomický výhled nemocnice při současné absenci covidového oddělení, jehož činnost přinášela v minulosti značné příjmy v souběhu s omezením péče (minimálně na interně) a tím způsobený úbytek výkonů? 
– Byla prodloužena smlouva s agenturou krisového řízení? Byla-li na jak dlouho a za jakou cenu? Jaké jsou dosavadní výsledky její práce (poslední report 1.11.2021).
-Kdy bude otevřeno interní oddělení?
-Získala již nemocnice onu vedením města, zejména starostou Málkem, oslavovanou dotaci 96 000 000 korun?

Otázek je bezpočet , mlčení odpovědných permanentní. Kam se ztratily hodnoty spolku Čáslav pro všechny? – tolikrát proklamovaná otevřenost, transparentnost, my jsme Čáslav nové a lepší změny.

Věřím, že předvánoční příspěvky pánů Málka a Horského do Čáslavských novin  byly jejich poslední.

Přeji všem spoluobčanům našeho města pevné zdraví .

ing. Josef Ruml

29.11.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky