Nnoviny

Pozvánka na adventní koncert ve zbyslavském kostele: Krásná památka, hudba a třeba i dobrý skutek – co víc chtít?

Zbyslav – Plánujete navštívit některý z adventních koncertů? Pak jistě stojí za to zamyslet se nad sobotním výletem do Zbyslavi, na kterou již zdálky upozorňuje krásný kostel Nejsvětější Trojice, stojící na jejím nejvyšším místě.

Právě tady se již tradičně konají příjemně laděné předvánoční koncerty – tentokrát si budou moci posluchači vychutnat sváteční melodie v podání akordeonového souboru Pohoda z Havlíčkova Brodu.


VÁNOČNÍ KONCERT V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE ZBYSLAVI SE USKUTEČNÍ

V SOBOTU 18. 12. 2021 OD 16 HODIN

VŠICHNI JSOU ZVÁNI A VÍTÁNI!


Že nejdou akordeony a vánoční melodie dohromady? O tom, že jde naopak o velmi zajímavé spojení, které možná nečekáme, ale rozhodně každého příjemně překvapí, se může každý přijít nebo přijet přesvědčit v sobotu 18. prosince, kdy tady připravovaný koncert začne v 16 hodin.

UNIKÁTNÍ STAVBA

Zbyslavský kostel je unikátní stavbou a spolu se schodištěm, ohradní zdí hřbitova s výklenkovou kaplí a sochou Jana Nepomuckého na návsi je na seznamu kulturních památek ČR. Prvotní podobu svatostánku z roku 1352 si můžeme jen těžko představit. Tehdy gotický (a již farní) kostel byl, snad po požáru, v 16. století přestavěn renesančně. V roce 1609 prošel úpravou do ranně barokní podoby, přičemž renesanční jádro bylo zachováno.

POSTUPNÉ PROMĚNY KOSTELA

Dalšími přestavbami v letech 1658 – 60 za Johanny Polyxeny Šofmanové a v roce 1692 za Bernarda Františka Věžníka dostal podobu ve stylu pozdního baroka. Další úpravou v letech 1836 – 37 byla zvýšena loď a obě věže. Poslední renovace proběhla v roce 1936.

JAK VYPADAL KOSTEL V MINULOSTI?

O starších podobách kostela se zatím nepodařilo najít důvěryhodné doklady, nebo snad přece? Doslova v kupě papírového odpadu v sakristii ležely i dva novinové výstřižky z poloviny minulého století, spojené tištěnou přelepkou, nesoucí nápis FARNÍ ÚŘAD ZBYSLAV a vyobrazení kostela, který dvouvěžovou dispozicí i dalšími detaily připouští domněnku, že by se mohlo jednat právě o tuto stavbu. Jelikož zde chybí schodiště, pak by muselo jít o jeho vzhed z doby “zbyslavské paní”. Byla tiskovou předlohou například stará pečeť, nebo se jedná o grafikovu fantazii? Snad se to někdy podaří zjistit.

OBROVSKÉ NÁKLADY NA REKONSTRUKCI

Kostel je nyní bohužel ve velmi špatném stavu a jeho rekonstrukce nebo alespoň zachování v částečně provozuschopném stavu si ještě vyžádá opravdu velké finanční náklady. Každý i drobný příspěvek z dobrovolného vstupného proto bude využit právě k těmto účelům.

Kdy jindy, než právě o adventu, by měl být ten pravý čas na příjemný zážitek z poslechu zajímavě pojatého koncertu v krásném a (přes všechny léty nasbírané šrámy) také útulném prostředí venkovského kostela? A kdy jindy, než právě o adventu, by měl být ten pravý čas na prohlídku nádherné i když svým stavem trochu smutné historické památky, případně dokonce na dobrý skutek? Vítán je každý, kdo se rozhodne strávit sobotní podvečer právě ve Zbyslavi.

Koncert pořádá OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi, jehož členové zároveň všechny návštěvníky žádají o důsledné dodržování aktuálně platných protipandemických opatření.

12.12.2021 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky