Nnoviny

Proč zastupitelé neschválili odměny pro starostu a místostarostu města? Stížnosti a útoky koaličních zastupitelů nejsou na místě

Na prosincovém zasedání zastupitelstva města se jednalo mimo jiné také o odměnách pro starostu a místostarostu města. Opoziční zastupitelé se zdrželi hlasování a návrh tak nebyl schválen. Proč pro odměny nehlasovali a budou ochotni svoje rozhodnutí změnit? Na komentáře koaličních zastupitelů, které se objevily na webu, se rozhodl reagovat Ing. Jaromír Strnad.

Na internetu a zvláště na sociálních sítích se objevují nejrůznější texty, každý se může vyjádřit v neomezeném prostoru. S některými souhlasím, s jinými ne a dalším se ani nechce věřit. Jako třeba komentáři, zveřejněnému na webu hnutí Čáslav pro všechny, k hlasování o odměnách pro starostu a místostarostu města. V tomto bodě prosincového zasedání zastupitelstva se všichni opoziční zastupitelé zdrželi a to je jim (zvláště ředitelům zdejších základních škol) vyčítáno, dokonce v článku, nazvaném “Malost”.

I když se mi takový komentář zdá neuvěřitelný, neměl bych potřebu na něj reagovat. Poslední kapkou ale byl silvestrovský příspěvek starosty města na facebooku, kde spolu s místostarostou toto hlasování “vtipně” glosoval úvahou, zda si smějí vůbec ponechat jako bonus alespoň kalendář města. Pokud šlo o pokus proniknout mezi komediální herce, mohl by být v některých kruzích úspěšný. Leckdo by se na to podíval i dvakrát.

I když měl příspěvek vypadat jako že jsou tím oba pánové spíše pobaveni a jsou nad věcí, jde jen o jasný signál, jak hluboko je v nich tohle rozhodnutí uloženo a jistě bude při nejbližší vhodné nebo i nevhodné příležitosti použito jako argument pro nebo proti čemukoliv a jako ukázka příkoří, které se jim děje. Určitě se brzy dočkáme v předvolební kampani. Proto bych rád veřejně vysvětlil skutečné důvody, které vedly k nepodpoření odměn pro uvolněné členy zastupitelstva. Nejsou tak nepochopitelné a nízké, jak se koaliční zastupitelé snaží naznačit nebo jak dokonce otevřeně prohlašují.

O co jde? V usnesení měli zastupitelé odsouhlasit mimo jiných výhod, vyplývajících z kolektivní smlouvy platné na radnici, také vyplácení odměn starostovi a místostarostovi města. Odměny se ale vyplácejí v případě, kdy je ten, kdo o odměnách rozhoduje, s prací daného člověka spokojený. Nyní se bohužel nemůžeme ani tvářit, že péče o zeleň v minulém roce byla v pořádku a za odpovídající cenu, když v předchozích letech stála kolem čtyř milionů korun za rok a v roce 2021 se její cena vyšplhala k deseti milionům, navíc s horším výsledkem. O čistotě města snad už ani nemluvíme a hlavně jen těžko si můžeme říkat, že stav naší nemocnice, za který nese vedení města zodpovědnost, je uspokojivý.

Právě nemocnice se potýká s tak velkými problémy, že je musí řešit krizový tým. Jen jeho činnost už nemocnici a tedy přeneseně i město stála více než milion korun. Podle současných informací má být smlouva dokonce prodloužena a to znamená, že krize ještě zdaleka není zažehnána.

Odpověď na otázku, jestli mají v takové chvíli odpovědní lidé pobírat odměny, je tedy snad jasná. Neumím si představit, že by například v článku zmiňovaní ředitelé základních škol dostali odměnu ve chvíli, kdy by se jejich škola topila v problémech, na které by si museli najmout externí firmu, aby se ji pokusila zachovat v provozu. Nemocnice sice má svého ředitele, ale za jeho výběr je odpovědné vedení města. Jestliže byl vybrán a i přes jednoznačné argumenty držen ve funkci člověk, který ji dovedl téměř ke krachu, jsou za to zopovědni ti, kteří ho vybrali.

Argument jednoho z radních o touze po spravedlivém rozhodování o přidělování odměn bez ohledu na “barvu ponožek, politickou příslušnost nebo vzájemnou nevraživost” má na první pohled působit, jako by byla páchána nespravedlnost a bylo starostovi s místostarostou ubližováno jen kvůli boji opozice proti koalici. Text ale naopak potvrzuje to, že zastupitelstvo rozhodlo spravedlivě. Opoziční zastupitelé se zdrželi hlasování, protože zkrátka nejsou přesvědčeni, že by zmiňovaní představitelé města měli z městského rozpočtu pobírat odměny ve chvíli, kdy není dořešen problém nemocnice.

Je snadné svést takové rozhodutí na osobní nevraživost, ale pokud by tomu tak bylo, hlasovali by opoziční zastupitelé podobně už v minulých letech. “Rádi” se vzájemně máme pořád stejně, na tom se nic nezměnilo. Nyní jde jen o prosté hodnocení kroků, které vedení města dlouhodobě dělá.

Když se v průběhu roku ukáže, že se nemocnice vrátila k původnímu rozsahu péče o pacienty, že jsou zajištěni lékaři a podobně, není problém předložit tento materiál na jednání zastupitelstva k novému hlasování. Ale nyní rozhodně není žádný důvod k úvahám o “malosti”, a už vůbec ne k výčitkám a k dalším podobně srdceryvným projevům koaličních zastupitelů.
Ledaže by pro členy tohoto hnutí už začala předvolební kampaň.

Jaromír Strnad

03.01.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky