Nnoviny

Vina a trest, dobro a odměna

PŘIŠLO DO REDAKCE: Jak vidí poslední dění ve městě Ing. Josef Ruml?

Vina a trest, dobro a odměnadvě strany jedné mince  –  spravedlnosti. Otázky a odpovědi staré jako lidstvo samo. I v pohádkách je dobro odměněno, zlo potrestáno. Nežijeme ve světě pohádek, nýbrž v realitě, hledajíce  pravdu a spravedlnost. Za dobře vykonanou práci náleží spravedlivá odměna a trest je “odměnou” za skutky škodící jednotlivci i společnosti. Dobro a zlo, odměna a trest? Relativní pojmy v celé historii, stejně jako dnes. Umíme vždy rozlišit a odměnit skutky dobré a zlé? Koaliční zastupitelé by měli číst pohádky a přestat je vymýšlet.

13. prosinec 2021

Zastupitelé Čáslavi schvalují přidělení benefitů a finančních odměn pro starostu Málka a místostarostu Horského za jejich záslužnou a obětavou “práci pro město” – odměny vyplaceny nebudou! Rozhodnutí zastupitelů považuji za racionální, moudré a vysoce spravedlivé.

Již jen samotná úvaha o přiznání odměn a zařazení tohoto bodu na jednání, je hrubou urážkou a arogantním výsměchem občanům města, mnoha nemocným, kterým naše nemocnice není schopna zajistit léčení doma v Čáslavi, těm, kteří v těžkých chvílích nemoci musí hledat  záchranu ve vzdálených místech. Je plivnutím do tváře lékařům, kteří nemohli snášet diletantství bývalého ředitele nemocnice a zejména vedení města, zcela neschopného řešit problémy, které právě ono způsobilo – odešli pracovat jinam. Je pohrdáním úředníky, kteří pod hrubým nátlakem tajemníka Ronovského byli donuceni odejít ze služeb úřadu. Starosta Málek, místostarosta Horský, dr. Mandáková radní pro zdravotnictví a zastupitelé ČPV, ODS a KDU-ČSL jsou ti, kteří rozhodovali a rozhodují o osudu nemocnice a města. Kde je svědomí, zdravý rozum a slib zastupitele, je-li rozval považován za skutek hodný odměny? Není na místě spíše úvaha o spravedlivém trestu?

Žijeme v demokracii a trest musí přijít – v minulosti by tím trestem byla nejspíše defenestrace. (Podotýkám, že se nejdná o výzvu k fyzickému útoku, jak by se mohli citlivější jedinci domnívat. Jen konstatuji známá historická fakta.)

31.prosinec 2021

Na soc. sítích je zveřejněna reakce pánů Málka a Horského (ukázka arogance v ryzí podobě) na nepřiznání jejich odměn, včetně fotografie se slibem či přáním – “rok 2022 bude výborný”. Věřím, že bude, ale až po letošních komunálních volbách! Vzpomínky  na jejich éru  budou velmi hořké a stopa v historii města nezapomenutelná a hodná trestu!!!

Malost

Název příspěvku na stránkách politického spolku Čáslav pro všechny (www.caslavprovsechny.cz). Autorem je pan Mgr. David Tichý, zakladatel spolku, jeho předseda, ideolog, pedagog a ředitel místního gymnasia. Vyhnu se dlouhému komentáři, jen připomenu prohlášení ČPV před komunálními volbami v r. 2018 :

“Otevřenost , transparentnost”. “Není u nás prostor pro aroganci, namyšlenost a přezírání odlišných názorů (2017)”. Také tolerance k odlišným názorům? Rozhodnutí dvou ředitelů Zákl. škol zdržet se při hlasování o výše uvedených odměnách  Mgr. Tichého rozezlilo a reagoval (citát): “Věřím, že malost neprojeví Rada města v budoucnu k finančnímu ohodnocení práce ředitelů našich příspěvkových organizací”. Jediným možným výkladem je příslib  budoucí odvety. Mgr. Tichý je předsedou školské komise, která hodnotí práci ředitelů škol. Výhružky, byť nepřímé , jsou vrcholem malosti a pomsta?

To už tu také bylo – bývalí pracovníci radnice i někteří lékaři, kteří z naší nemocnice odešli, by mohli vyprávět. Kdo není s námi , je proti nám – vzpomínáte? Chci věřit , že vyjádření pana magistra bylo jen “úletem”, možná ve slabé chvíli. 2017 – předvolební rétorika pana Tichého : “Strach lidí vyjádřit svůj názor je černou kaňkou na duši dnešní doby”. Jak je tomu dnes na radnici? Dále: “Je nedůstojné jen koukat do země a přihlížet neustále se opakujícímu klientelismu” – komentář příště.

Velikáni” mezi námi

Opakem Malosti je Velikost a z logiky věci vyplývá, že koaliční zastupitelé jsou Velikáni, neboť hlasovali pro udělení odměn. Skutečnou Velikost jsem doposud u nikoho z nich nezaznamenal – jenom Velikášství a umanutou jednotu při hlasování. Spisovatel Jan Procházka napsal (1968) – ” Spojí-li se tisíc nul, vznikne řetěz k neroztržení, soudruzi”.

Hlasovat jednotně pro zjevnou nemravnost (Politika je především otázkou mravnosti – Masaryk) je projevem falešné jednoty. Velikost, jednotu a spravedlnost jsme zažívali 40 let – potrestání nevinných a odměnění neschopných – byl hlavní princip spravedlnosti v době, kdy současný starosta byl členem té veliké partaje! Časy se změnily – musel operativně převlékat kabát, aby se konečně zaskvěl Velikostí… co se v mládí naučíš…

Pan Mgr. Tichý (citát): “že osobní věci nebudou nadřazeny lidskému charakteru”. Kdo je oprávněn hodnotit charakter druhých (?), by měl vždy začít u sebe a svých “soudruhů”, nebo raději mlčet a přemýšlet. Kritika vedoucích představitelů města a spravedlivé hodnocení jejich práce není malostí, spíše povinností, zvláště je-li jejich práce tragicky špatná, škodící občanům, kteří město svěřili, pouze dočasně, voleným zástupcům. Charaktery hodnotit nebudu, netroufám si, jsem demokrat.

Přeji všem pevné zdraví.

ing. Josef Ruml

06.01.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky