Nnoviny

Informace a desinformace

PŘIŠLO DO REDAKCE – Reakce Ing. Rumla na informace v posledním vydání Čáslavských novin a na jednání zastupitelstva města.

Informace je sdělením o určité skutečnosti zakládajícím se na pravdivých faktech. Desinformace je kategorií “informace” poněkud složitější, sloužící k jistému účelu  –  zamlčovat nepříjemné, šířit polopravdy, nepravdy, ba dokonce lži, za účelem ovlivnit větší či menší část veřejnosti. Historie zná bezpočet příkladů, zejména v totalitních režimech. Desinformátor musí být člověkem vychytralým, lstivým a neštítícím se lži, morálně nevyzrálým a všehoschopným nebo jen pouhým hlupákem. Nesmí však být ve své umanuté snaze trapným, ba dokonce uboze směšným. Jím stvořená desinformace se v očích inteligentních lidí obrátí, dříve či později, proti němu samotnému.

ČÁSLAVSKÉ NOVINY 02/2022

Titulní stránka novin s obrázkem chrámu Sv. Petra a Pavla připomíná smutečním hávem “Tajemný hrad v Karpatech”, zahalený zlověstnými mračny nad naším městem. Až neskutečný symbol stavu Čáslavi – gratuluji autorovi a redakční radě. Přiznám se, že bych nikdy nedokázal tak skvěle vystihnout současnou tristní atmosféru našeho města jedinou fotografií, chybí snad jen černá stuha. Otočme list – některé informace v Čáslavských novinách odpovídají obsahem titulní fotografii.

PRAVIDELNÝ SLOUPEK MÍSTOSTAROSTY HORSKÉHO

“odstartovali jsme rok 2022 ve vysokém tempu”………”za naše město se pereme a to má své reálné výstupy”…….”Na společnosti, které nenakoupily včas energie v roce 2021, může být tento dopad fatální”…….”pro rok 2022 jsme nakupovali postupnými fixačními kroky”…….”velcí hráči Německo a Rusko” atd. atd. (zasedání zastupitelů 7. 2. 2022, záznam na www.meucaslav.cz). Nemohu dále pokračovat, je to vysilující a zbytečné. “Práce pro město”, “zásobníky projektů”, “vysoké tempo”, “pereme se za město”  – jenom propagandisticky hloupá, nic neříkající hesla a výsledek? Několik desítek milionů z rozpočtu města zbytečně vynaložených (prošustrovaných) v důsledku nekompetence, nedbalosti, neschopnosti a diletantství, rasantně navýšené finanční náklady domácností na energie dodávané městem, neodpustitelná neznalost a povýšenost při “vysvětlování” nevysvětlitelného!

PÉČE O SVĚŘENÉ PENÍZE – NEBO HAZARD?

Základy moderního finančního systému vznikly v italské Florencii 13. století a italština dala systému i názvosloví. Zde jsou i počátky obchodování na bursách (la borsa, il crac della borsa) , kde se soutěží vždy cena a množství určité komodity – dodavatel je pak ten, kdo nabídl nejlepší podmínky. Velmi jednoduchý princip. Obchodování na bursách je také hazardem – (literární dílo génia světové literatury Émila Zoly, popisující praktiky i pády na pařížské burse v 19. století, události na bursách amerických, příkladů je bezpočet). Předpokládal bych, že místostarosta Horský, se svými zkušenostmi z hazardního byznysu, by mohl být alespoň v minimální míře obeznámen s procesy odehrávajícími se v tomto odvětví.  Nelze však hazardovat s penězi města a občanů, byť jen z nedbalosti. Nedbalostní čin, jehož důsledkem je finanční ztráta vysokého rozsahu v desítkách milionů korun, může zajímat státní orgány k tomu určené. Důkazů je dostatek.

ZPRÁVY Z RADY MĚSTA (autor: mluvčí RM, Mgr. Velímský)

“…ve finále byl i akceptován návrh na zvýšení ceny společností dodávaného tepla  a teplé vody pro její koncové zákazníky v roce 2022”. ( Návrh Čáslavské servisní s.r.o. schválila Rada města – jména radních jsou známá). Pan mluvčí opomněl  vysvětlit, proč ke skokovému navýšení cen došlo a jeho informace je pouze částí pravdy, druhá část je zamlčena. Důvodem navýšení je nekompetentnost vedení města a do očí bijící nedbalost! Ztráty rozpočtu lze snadno nahradit z přebytku.

Zákazníkům Čáslavské servisní s.r.o. narostou výrazně náklady na teplo a zaplatí z vlastní kapsy nedbalost vedení města a také tragicky špatnou personální politiku, která vedla k odchodům nejkvalitnějších úředníků, za níž je odpovědný tajemník   úřadu Ronovský. Občané, konsumenti energií, mají nezadatelné právo, ba občanskou povinnost, požadovat kompensace za nárůst cen od toho, kdo problém zavinil. Nákup energií pro město je a vždy byl odpovědností místostarosty! Pokud by se odpovědní zabývali včas nákupem s fixací, nikoli až v říjnu či listopadu 2021, navíc na začátku topné sezony, kdy byly ceny na vysoké úrovni a všichni věděli jaká je situace, mohlo být navýšení cen minimální, nikoli násobně vyšší!

Ostatně finanční prostředky rozpočtu jsou penězi nás všech občanů Čáslavi a vedení města je i ze zákona povinno nakládat s nimi s péčí řádného hospodáře.

NOVÝ JEDNATEL ČÁSLAVSKÉ SERVISNÍ, S.R.O.: PŘEKVAPIVĚ (?) MÍSTOSTAROSTA MĚSTA

Zamlčená (utajovaná?) informace:  Rada města pověřila funkcí jednatele, údajně dočasně, Čáslavské servisní osobu bez patřičného vzdělání a profesionálních schopností stejně jako v případě minulém. Onou osobou je místostarosta – bude za tuto dočasnou funkci honorován?

MISE INTERIM KRIZOVÉHO TÝMU SKONČILA (Mgr. Radka Šušková)

“Městská nemocnice je dnes ve stabilizovaném stavu a opět zajišťuje péči ve všech lékařských oborech”! “Postupně jsme doplnili chybějící personál na všech odděleních s podstavem……..Jejich počet bude postupně růst až do plného stavu”. Jasný protimluv – pokud je doplněno, je plno. Článek jak “přes kopírák” z husákovského Rudého Práva, napsaný na objednávku – “koho chleba jíš, toho píseň zpíváš”. Kolik peněz si autorka článku za svojí ” misi” nechala vyplatit? Utajovaná informace?

Oficiální web čáslavské nemocnice “nemcaslav.cz”  :

Interní oddělení.

vedoucí lékař : ………………………

staniční sestra: ……………………..

standardní lůžková péče :

staniční sestra:……………………….

Marně hledám jména.

“CASLAVPROVSECHNY.CZ”   (1. a 7. 2. 2022)

Starosta Málek oznámil začátek předvolebního boje spolku Čáslav pro všechny. Hrdinně opět vztyčí prapor neohroženého bojovníka za pravdu, otevřenost, transparentnost a hlavně slušnost, proti desinformacím, dehonestování a podpásovým úderům, pomluvám, urážkám a lžím!  S “prací pro město” spolku ČPV máme bohaté a otřesné zkušenosti. Usilovat o vládu nad městem na další období je projevem neomalenosti, nestoudnosti a totální absence svědomí. Výsledky té “práce” přivedly město k rozvalu a budoucí garnituře způsobí nesmírné problémy, aby navrátila městu bývalou prosperitu, kterou zažívalo desítky let před nástupem spolku Čáslav pro všechny! Uvědomuji si příkrost těchto slov – pokud se jimi někdo cítí uražen, omlouvám se. 

Skutečný demokrat, opíraje se o fakta a pevné myšlenky se nebojí říkat : “co na srdci, to na jazyku”. Pokud se druhý snad považuje za demokrata, skrývaje se za falešnou korektnost a laciná hesla, nemaje argumentů, je odsouzen k věčné a sebezničující přetvářce.

Přeji pevné zdraví všem a naději v lepší časy.

Ing. Josef Ruml                                                                  Čáslav 10. únor 2022  

Úvodní foto: titulní strana ČN, MěÚ Čáslav

11.02.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky