Nnoviny

Vyjádření opozice: V textu starosty města jsou nepravdivé informace. Rozpočet na jediné stránce podporovat nemůžeme

VYJÁDŘENÍ OPOZIČNÍCH ZASTUPITELŮ

Starosta města ve svém již tradičně velmi obsáhlém textu na sociální síti zhodnotil průběh únorového zasedání zastupitelstva města. A bohužel, stejně jako vždy, i tentokrát se v něm dopustil hned několika nepravdivých výroků, které celý průběh jednání zkreslují do podoby, jak by si přál, aby jej lidé viděli. O co jde?


Hned v úvodním odstavci (z přibližně dvaceti) uvádí: „Na únorovém jednání zastupitelstva města bylo na programu zásadní rozpočtového opatření č.1. K jeho schválení došlo jen díky 11 hlasů výlučně koaličních zastupitelů … Všech 10 opozičních zastupitelů se zdrželo hlasování a rozpočtové opatření nepodpořilo, aniž by zdůvodnili svůj postoj.“


Má starosta města opravdu tak krátkou paměť, nebo uvádí nepravdivé informace záměrně? Opoziční zastupitelé svůj postoj k rozpočtu města na tento rok – a tedy jednoznačně i k následným rozpočtovým opatřením – zcela jasně vyjádřili na prosincovém zasedání. To je ale patrně dost dlouho na to, aby bylo možné “zapomenout” a snažit se lidem vnutit myšlenku, že snad ani opozice nemá jasný důvod. Takové vysvětlení je pro koalici jistě opojné, ale pravdivé jednoduše není, což sami dobře vědí.


Tak tedy znovu: Na prosincovém zasedání zastupitelstva města, v diskusi před hlasováním o rozpočtu na rok 2022, se opoziční zastupitelé jednoznačně vyjádřili, že s jeho předloženou podobou zásadně nesouhlasí. „Máme předložený rozpočet, který je na jediné straně (!) a čítá přibližně 14 závazných ukazatelů na výdajové stránce. To je opravdu velmi málo… Nechápu, proč jste šli na tak malý počet ukazatelů,“ zkritizoval předložený rozpočet opoziční zastupitel Ing. Strnad s tím, že položky, uvedené v příloze rozpočtu jsou sice více než podrobné, ale tato příloha není pro vedení města závazná, nemusí se tedy podle ní řídit, což dává velký prostor k prakticky jakékoliv manipulaci s miliony v rozpočtu města.


Jeho kritiku doplnila také zastupitelka Mgr. Vaculíková s připomínkou, že návrh rozpočtu nereaguje na nově schválenou vyhlášku o rozpočtové skladbě a není tedy podle nových pravidel v pořádku. Vyjádřila se také k položce na zimní údržbu, která je výrazně snížena, k částkám na péči o zeleň a budování hřiště, které si občané neodsouhlasili. Připomněla také nesrovnalost v části rozpočtu, týkající se mezd jako mandatorních výdajů, které ale v rozporu s pravidly nebyly započítány v plné výši.


Výhrad k rozpočtu, kvůli kterým jsme jako opozice nemohli pro tento dokument hlasovat, bylo tedy uvedeno víc než dost. Tou hlavní je ale jeho nejednoznačnost a velmi obecně formulované závazné ukazatele, což vedení města umožňuje, jak bylo již uvedeno, prakticky neomezenou manipulaci s městskými penězi. Je tedy logické, že pokud nesouhlasíme s rozpočtem jako celkem, těžko potom můžeme souhasit s následnými převody financí v jeho rámci. Opravdu je to tak nepochopitelné, jak se to snaží starosta města prezentovat? Není – a on, stejně jako i další koaliční zastupitelé, to dobře vědí. Volební kampaň, jak se zdá, už není jen “za dveřmi”, ale zjevně začala naplno, a tak snaha o pošpinění opozičních zastupitelů v očích veřejnosti nabírá na obrátkách (a to ještě není řeč o diskreditaci vystupujících občanů).


Abychom zamezili dalším překvapeným a pohoršeným projevům starosty města a jeho koaličních přátel, můžeme již nyní konstatovat, že pokud bude příloha tohoto neúměrně stroze zpracovaného rozpočtu města stále pouze brána na vědomí, nebude jakkoliv závazným dokumentem. Nikdo z občanů města nebude mít jistotu, jak bude s veřejnými financemi nakládáno a pro opoziční zastupitele nebude ani napříště schůdné hlasovat pro další předložená rozpočtová opatření – i kdyby byly následně obyvatelům města prezentovány starostou města texty třeba dvacetistránkové.


Věříme, že nyní je již postoj opozičních zastupitelů k rozpočtu města jednoznačně vysvětlen i koaličním zastupitelům (což se ale stalo již před několika měsíci), kteří ostatně mají dostatek hlasů na to, aby – jak jsme si již zvykli – nemuseli brát ohled na jakékoliv připomínky nebo i rady opozice, po kterých tak hlasitě a falešně neustále volají.

Ing. Drahomír Blažej, MBA
RNDr. Tomáš Hasík
Ing. Jiří Havlíček, MBA
Bohumia Chalupová
Mgr. Daniel Mikš
MUDr. Martin Novák
Jitka Polmanová
Ing. Jaromír Strnad
Mgr. Renata Vaculíková
Mgr. Jaroslav Vostrovský

Úvodní foto: zn

15.02.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky