Nnoviny

Smí se lhát?

Ing. Ruml reaguje na text starosty města JUDr. Málka na sociální síti.

Nejsem účasten diskusí na sociálních sítích. Čas od času mi někdo z mých přátel (i “nepřátel”) pošle “oduševnělý výplod” z prostředí FB. Tím posledním byl příspěvek pana starosty JUDr. Málka  –  žlučovitě nenávistná reakce na moje vystoupení při jednání zastupitelů města 7.2.2022 a články v nnovinách.cz.

Pan starosta se oprávněně a sebevědomě vyjádřil ke svým volebním úspěchům v komunální politice – smekám klobouk a upřímně gratuluji! Jako obvykle zapomněl dodat – (b)  – k dosažení oněch výsledků potřeboval 5x změnit politický subjekt, což je patrně i v celostátním měřítku absolutní a nepřekonatelný “olympijský rekord” v převlékání kabátů!

Opět si dovolím citovat dr. Beneše: “demokratický politik nemá být prázdný, povrchní oportunista nebo cynický patolízal, nemá to být demagog, který hledá okamžité úspěchy lichocením masám,………., nemá to být vypočítavec nebo hochštapler jdoucí bezcharakterně  dnes tam, zítra jinam za osobním nebo stranickým zájmem a úspěchem”.

Za posledních 20 let kandidoval JUDr. Málek 4x za ČSSD, vždy na zaručeně volitelném místě, navíc v časech, kdy socdem vítězila ve volbách všeho druhu. Být zvolen je jedna věc, výsledky práce po zvolení je věcí druhou a skutečné výsledky jsou pro naše město zdrcující. S  jistotou lze předpokládat, že zkušenosti zastupitele, radního a místostarosty měl zúročit včasným nákupem energií pro město a občany a poradit nezkušeným spolupracovníkům.  Zásadní odpovědnost za finanční škody města (více než 20 000 000, nepočítaje drastické navýšení plateb občanů za teplo) při nákupech energií na rok 2022 až v listopadu 2021 (!) padá na hlavu místostarosty, jehož neznalost a infantilní vysvětlování nevysvětlitelného, zaslouží jen hořké a soucitné pousmání. Odpovědnost proklamovaná  prázdnými slovy starosty je pouhým projevem slabošského alibismu.

Minulý jednatel Čáslavské servisní s.r.o., na jehož nekompetentnost jsem dlouhodobě poukazoval, odešel a  byl nahrazen jiným, podobné úrovně vzdělání a profesionální zdatnosti. Pouhá a prokazatelná fakta.

Dr. Beneš: “Denně jsme svědky toho, jak na správné obvinění odpovídá se v  tisku odpůrcově (dnes i soc. sítě)  lhaním, špiněním a skandalizováním toho, jenž obvinění vyslovil……….nehájiti se proti obvinění, nýbrž obviniti žalobce z činů ještě horších a znehodnotiti ho………znamená to pak přímé rozsévání demoralisace a zesurovění nejširších vrstev a veřejných mravů vůbec”.

Informovaní a pravdu hledající občané vědí, že naše nemocnice není v dobrém stavu – údajně je ve stavu stabilisovaném. Je-li pacient ve stabilisovaném stavu, má snad naději přežít. Nezmění na tom nic ani hloupá propaganda draze najmuté agentury zveřejněná v Čáslavských novinách. Nevysvětlujme a nesvádějme umanutě problémy naší nemocnice na celostátní nedostatek lékařů a zdravotních sester! To je jen zastírání skutečnosti a hloupou výmluvou. Před nástupem spolku Čáslav pro všechny a jeho koalice k moci, měla naše nemocnice  vynikající personál – uznávané lékaře a sestry !  V důsledku diletantství bývalého ředitele a zejména vedení města, odešli naši nejlepší lékaři pracovat jinam   –  výsledek práce pana starosty a jeho spolupracovníků, zejména paní radní pro zdravotnictví.

Důsledkem katastrofální personální politiky tajemníka úřadu ing. Ronovského, jsou odchody klíčových úředníků radnice, jejichž náplní práce byl i nákup energií, správa financí, údržba zeleně, péče o majetek a veřejný pořádek. Dnes chaos, neodbornost, nesystémovost, nedbalost a strach.

STŘÍPKY

Těžkotonážní terénní automobil za 770 000 korun s posádkou dvou úřednic hravě překonává těžká stoupání v lesoparku Vodranty a tankodrom ulic, aby rozvezl plastové sáčky na psí “hovínka” – patří za to vřelé poděkování i mého psíka. Záhony zahnívajícího zelí kolem sochy Jana Žižky, téměř 9 měsíců opravovaný střed náměstí, jehož výstavba trvala v minulosti sotva pár týdnů,  kašna  “ozdobená” útvarem připomínajícím dřevěnou pyramidu,  Velikonoce 2022 klepou na dveře, zatímco reklamní panely po celém městě “poutají ” na Advent 2021. 

Procházím městem, hovořím s lidmi rozličných názorů a občas fotografuji střípky, které dotvářejí zrcadlo celkového obrazu města. Až do něj pohlédne kdokoli z vedení města, jistě si vzpomene na české rčení: “máš-li křivou hubu, nenadávej na zrcadlo”.

ODPOVĚĎ NA ÚVODNÍ OTÁZKU

Marcel Pagnol (1895-1974), člen Francouzské akademie, nejuznávanější francouzský spisovatel 20. století a filmový tvůrce, píše v knize Souvenirs d´enfance (Vzpomínky na dětství): “Malým dětem je dovoleno lhát, jen je-li to pro jejich dobro”. Občané našeho města nejsou malé děti a lež nikdy neslouží dobru.

Všem pevné zdraví a optimismus.

ing. Josef Ruml                                                                   Čáslav       17. únor 2022

Úvodní foto: ZN, foto v textu: J. Ruml

18.02.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky