Nnoviny

Starosta města mění vysvětlení svých kroků podle potřeby. Čemu máme věřit dnes a čemu za měsíc?

VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELE ING. JAROMÍRA STRNADA: Zastupitel a bývalý starosta města Ing. Jaromír Strnad reaguje na další z článků starosty JUDr. Málka na facebooku.

Už jsme si zvykli, že je současný starosta města aktivní na sociálních sítích, kde rád pro skupinu svých příznivců vysvětluje svoje jistě jen dobré úmysly a podrobně popisuje všechny klacky, které prý nynějšímu vedení hází pod nohy opozice. Ve svém posledním, jako vždy velmi dlouhém, textu, se ale rozepsal i o důvodech, které ho vedly k postupnému opouštění politických stran a sdružení, až zakotvil v tom, které si sám spolu s přáteli založil a kde se logicky obklopil jen lidmi stejného názoru a životních postojů, ať už píše a říká cokoliv. To je celkem logické, zvlášť v případě, kdy někomu dělá velké problémy přizpůsobit se vůli a stylu rozhodování většiny, pokud nejsou shodné s jeho úhlem pohledu. To je bohužel, jak jsme se často přesvědčovali a dodnes přesvědčujeme, také případ JUDr. Málka.

Proč tedy opustil Sdružení nezávislých kandidátů, za které se prvně ucházel o hlasy čáslavských voličů? Dozvěděli jsme se, že tím důvodem byla osoba Ing. Rumla, bývalého tajemníka městského úřadu. Pravděpodobně nebyl Ing. Ruml ochoten věnovat dostatek času nekonečným nic neřešícím diskusím o každém tématu a raději se věnoval řešení problémů.

Následovalo období, kdy V. Málek kandidoval jako nezávislý spolu se členy ČSSD. I tuto stranu a dokonce i post místostarosty ale musel prý opustit a tentokrát jsem prý byl na vině přímo já. To je tedy jeho současné vysvětlení. Kdo má ale jen částečně dobrou paměť, jistě si vybaví, že tehdy svůj odchod vysvětloval zastupitelům tak, že se v městské radě ocitl se svými názory osamocen, a proto se rozhodl se tohoto místa vzdát. Nic takového, že by odcházel kvůli mě, tehdy na zasedání zastupitelstva nezaznělo, dnes se mu ale hodí všechno vysvětlit tak, jak by byl rád, aby to lidé ve městě vnímali a přijali. Není to pravda, ale vlastně mě to u současného starosty města nepřekvapuje.

Nepřekvapilo mě ani tehdy odstoupení JUDr. Málka z funkce místostarosty a ani jeho původní vysvětlení takového kroku. Podle vlastních zkušeností totiž dobře vím, že bývalý místostatosta Málek skutečně zůstával někdy vinou své špatné orientace v problémech a potřebách města v diskusích osamocen. Navíc ostatní členové rady dávali tehdy vždy přednost efektivnímu a rozumnému řešení potřeb města před dlouhými diskusemi, což je také jediný možný způsob jeho smysluplného vedení. Mnohdy nedostatečný přehled Vlastislava Málka o skutečném dění ve městě se bohužel projevuje i dnes při jeho řízení, kdy se denně přesvědčujeme, že jsou zanedbávány další a další oblasti jeho života. Trvám tedy na tom, že kdyby se JUDr. Málek více zajímal o město a méně o svoji pozici a vlastní názory, nemusel se v radě města cítit tak osamocen, znevážen či opomíjen.

Na závěr si dovolím ještě jeden dotaz. Jestliže V. Málek odešel od nezávislých, jak nyní tvrdí, kvůli Ing. Rumlovi a od ČSSD kvůli mě, možná by mnohé občany města zajímalo také to, kvůli čemu nebo kvůli komu odešel po letech své aktivní činnosti z komunistické strany.

Ing. Jaromír Strnad

24.02.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky