Nnoviny

Rozum a Víra

KOMENTÁŘ ING. RUMLA

Nemohu nereagovat na příspěvek pana starosty JUDr. Málka na sociálních sítích (19.2.2022). Články na webu “nnoviny.cz” označuje pan starosta slovy: “Špína na víkend” a slovo “špína” spojuje s osobou ing. Ruml a “nnovinami”.

Základ problémů spočívá v jednoduchém faktu – ing. Ruml je občanem s nezpochybnitelným právem klást otázky starostovi města panu JUDr. Málkovi jako veřejnému činiteli a oprávněně kritizovat výsledky jeho práce. Ty jsou pro město naprosto zdrcující – důkazů je dostatek.

Pan starosta se nachází ve dvojjedinné roli občana a současně nejvyššího vykonavatele veřejné moci města – jeho neschopnost tohoto rozlišení je zcela zřejmá, čímž degraduje samotnou funkci starosty. Nikdy a to zdůrazňuji, se nevyjadřuji k jednání občana pana JUDr. Málka jako soukromé osoby, nýbrž k výsledkům práce starosty Málka, jehož povinností z funkce vyplývající je na otázky a oprávněnou kritiku odpovídat – zdůrazňuji odpovídat s odvahou a pravdivě!

Slovo “špína” jako reakce starosty na prokazatelná fakta? Kam se vytratila, byla-li kdy vůbec,  starostou permanentně proklamovaná slušnost, transparentnost a volání po diskusi? Nevedu spory s občanem, panem JUDr. Málkem, očekávám pouze odpovědi pana starosty, jehož výsledky “práce pro město” jsem schopen objektivně posoudit.

Znovu a zase musím citovat myšlenky dr. Beneše :
“Já vím, že je pohodlnější skrývat své vlastní chyby, slabosti a osobní zájmy… Ale ten kdo to dělá a celou skutečnost nechce vidět, skrývá prostě hlavu do písku a dělá politiku pštrosí. Masaryk to všechno vyjadřoval svou známou větou: krise demokracie je především otázkou mravní”.

Pan starosta nepotřebuje citace myšlenek velikánů demokracie, dr. Masaryka a dr. Beneše – mám pocit, že ho spíše iritují a  způsobují mu ideový chaos – dokonale si sám vystačí se svými “filosofickými” úvahami. Výplody jeho “autofilosofie” jsou všeobecně známé – “vyvracení mýtů”, “město švýcarského typu”, “hedvábný šáteček zakrývající špínu na krku” (zase slovo špína), “nerudný mužik” atd. a vrchol – “Čáslav jako město na izraelsko-palestinské hranici”!

Platnost “olympijského rekordu” v převlékání kabátů pana starosty je prokazatelná – členství (dlouho utajované) v KSČ, Nezávislí, opakovaná angažovanost v ČSSD, ČPV, STAN . Počet – “5” ! – nepočítaje kampaň s neochvějnou vírou pro koalici PirSTAN a podporou Pirátů jako nadějí pro budoucnost! Uplynulo sotva pár týdnů a realita? Triumf víry nad rozumem.

V listopadu ’89 jsem se aktivně angažoval v Občanském fóru a pomáhal “vyhánět bolševika”. Zcela se to nepodařilo, neboť ti šikovnější využili vlastnosti chameleona, aby se rychlou změnou barvy přizpůsobili novému prostředí.

Na jednání zastupitelstva (2016) sděluje tehdejší místostarosta města důvody resignace na funkci. Mnozí uvěřili. Z dnešního pohledu a znalosti následného vývoje nešlo o skutečné důvody, nýbrž o promyšlenou intriku a úspěšnou snahu vytvořit z vlastní osoby mučedníka, který v ČSSD těžce trpěl nedostatkem diskuse a demokracie. Davy mučedníky milují a mnohdy jim i věří. Vyjadřuji, nejen můj, osobní pohled na onu událost.

Kontradikcí mezi  Rozumem  a  Vírou se filosofie zabývá od antických dob. Zdůrazňuji – nemám zde na mysli víru náboženskou!  Filosofie řecká, Platon, ptolemaiovská filosofická škola, Erasmus, francouzští osvícenci – Voltaire, J.J.Rouseau a zejména géniové klasické literatury francouzské – Victor Hugo, Honoré de Balzac, Émile Zola, Romain Rolland a další – ti všichni studovali a objasnili rozpor mezi rozumem a vírou.

Závěr je naprosto jednoznačný  –  tam kde končí rozum, zbývá už jen víra!  Pan starosta JUDr. Málek věří svým spolupracovníkům, svým voličům a oni všichni jemu, jsou propojeni vzájemnou vírou. Víra je ze své podstaty emocí, rozum – to jsou fakta a myšlení!  Uražená ješitnost není dobrou rádkyní rozumu, zatemňuje ho. Emoce založené na lžích a přetvářce jsou pomíjivé – historie je plná odstrašujících příkladů zneužití víry ku prospěchu jedinců.

Francois Marie Arouet (1694-1778) řečený Voltaire: “Fanatismus a hloupost plodí nevědomost. Štěstí je plodem rozumu a odvahy”.

“Credo quia absurdum”!    (Tertullien, saint Augustin)

Pevné zdraví všem.

ing. Josef Ruml                                                                         Čáslav, 24. únor 2022

25.02.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky