Nnoviny

Zásadní nepochopení aneb Když přání vítězí nad realitou…

Už jsme si zvykli na poměrně pravidelné informace, prezentované na facebookovém profilu starosty města, tedy osoby veřejné a tudíž je logické, že i tento profil je sledovanější, než u “běžných” obyvatel města.

V posledním obsáhlém textu, který mimo jiné reaguje na předchozí článek na Nnovinách, se JUDr. Málek vyjadřuje také k tragickým událostem na Ukrajině a aktivitám, které město v této souvislosti vyvíjí. Zároveň okomentoval také několikatýdenní pauzu v publikování článků na našem serveru. Zde je jeho vysvětlení dané situace: „Ostatně i redakce zmíněných novin i její dopisovatelé se na dobu jednoho měsíce odmlčeli. Zřejmě neměli důvod a námět měsíc psát o něčem, co jejich zaměření nevyhovuje, neděje se zde zřejmě nic, na co by stálo reagovat, co by bylo až tak významné. Vypadá to, že nejdůležitějším tématem hodným jejich zájmu je moje osoba a i moje aktivity před více jak 30 lety.“

Nejen pro starostu města, ale i pro všechny ostatní pravidelné čtenáře, kteří, stejně jako on, snad pečlivě mapují časové rozestupy mezi vydanými texty, můžeme za redakci Nnovin konstatovat, že rozhodně nejde o nedostatek témat. Jak ale JUDr. Málek sám uvádí, současná situace ve světě, nedaleko za našimi hranicemi – a přeneseně pak i přímo v našem státě a městě – je vážná a starosti, které musí nejen vedení města řešit, jsou nečekané a nezáviděníhodné. Proto se i Nnoviny rozhodly se v takové situaci alespoň na určitý čas odmlčet a věnovat se například organizaci charitativní přednášky, jejíž výtěžek bude věnován na transparentní účet města.

Jak je ale vidět, vedení města reprezentované jeho starostou, bohužel není ochotné přijmout a vnímat jakýkoliv vstřícný krok. Ohledy prezentuje jako nedostatek témat, ochotu k “pomoci mlčením” (jak si přála radní pro zdravotnictví MUDr. Mandáková ve chvíli rozpadající se struktury nemocnice), zjevně nevnímá nebo vnímat nechce. Ostatně stejně jako po celou dobu svého působení na radnici není toto vedení města ochotno vnímat a přijímat ani případné návrhy opozičních zastupitelů a donekonečna jen opakuje jakousi mantru o nekonstruktivismu.

Nnoviny neplánují snížit se k tomu, že tedy nyní “ukážeme, o jakých tématech je stále možné hovořit”, ačkoliv by to nebyl velký problém. Nicméně takovéto vysvětlení starosty města rozhodně nikoho nemůže motivovat k dalším ohledům. Je to škoda, ale jak je zřejmé, dobrá vůle vnímáma není a tudíž je zbytečná… Bohužel.

24.03.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky