Nnoviny

Rozum, víra a slušnost

24. březen 2022: Uplynul právě jeden měsíc od vypuknutí hnusné a barbarské války na Ukrajině. Agresor a imperátor, rodem a přesvědčením komunista, bolševik, který převlékl kabát. Na svojí bývalou víru utvářenou od mládí zapomněl, rudý kabát se už nehodí! Komunistické smýšlení jako zhoubný světonázor lze skrývat, zatajovat a nepřiznat i dlouhou dobu, třeba i déle jak třicet let. Myšlení a způsoby jednání “bývalého”  změnit nelze.

24.únor 2022: Na stránkách necensurovaných “nnovin.cz” jsem zveřejnil příspěvek “Rozum a Víra”, aniž bych tušil, že právě ten den začala válka, hnusná válka, na Ukrajině. Jeden měsíc tichosti “nnovin”  jako projev slušnosti a piety, hluboké úcty k obětem, zděšení nad vraždami nevinných, barbarského ničení a zkázy. Na sociálních sítích se starosta města, pan JUDr. Málek, nad onou tichostí podivuje, možná, že úvahy na těchto stránkách mu, jako pravidelnému čtenáři, chybí. 

S hlubokou lítostí jsem nucen konstatovat: Starosta města JUDr. Málek nepochopil (a nejsem tím překvapen) že jsou okamžiky kdy ticho, nevyjadřování se a nejitření nálad, “klid zbraní” při soupeření v aktuálních názorech na problémy, jejichž význam je ve srovnání s vražděním pouhou “prkotinou”, nejsou projevem slabosti a nedostatku argumentů, nýbrž projevem hluboké pokory, úcty k postiženým a prosté lidské slušnosti! Tato zásada byla respektována už v antických kulturách. Je politováníhodné, že dnešní “demokrat” to nechápe.

Spontánní a hlubokého ocenění hodná pomoc matkám a dětem, uprchlíkům před válkou , zejména ze strany občanů i měst a obcí, nemůže překrýt a uvést v zapomnění vážné problémy, do kterých bylo naše město v nedávné minulosti uvrženo díky diletantské neschopnosti vedení města v čele se starostou JUDr. Málkem. Není možná nejvhodnější chvíle opakovat zcela oprávněnou kritiku těžkých problémů naší nemocnice, tragický stav úřadu a atmosféru strachu, chaos v řízení věcí veřejných, všudypřítomný a ostudný nepořádek, jmenování neschopných do důležitých funkcí, rozmařilé navyšování počtu úředníků, plýtvání financemi za nesmyslné “studie” a “zásobníky projektů”, klientelismus a korupce zadáváním veřejných zakázek, dokonce bývalým kandidátům do zastupitelstva právě za “Čáslav pro všechny”. Téměř neexistující investiční aktivity po celé volební období, skutečná katastrofa se zajištěním energií pro město a jeho občany jako důsledek neznalosti a nedbalosti místostarosty Horského.

Foto: registr smluv

Důkazem flagrantního zneužití moci a pošlapání zásad rovnosti v politické soutěži stran a hnutí, je umístění podpisové petice spolku “Čáslav pro všechny”  přímo v budově radnice! Nová politická kultura pláče, demokracie krvácí! Tak tragicky špatné vedení naše město nemělo, kam až paměť sahá. Kdo nese odpovědnost? Odpověď je primitivně jednoduchá a občané tu odpověď znají.

18. březen 2022: Imperátor “východní říše zla” (autor slov –  R. Reagan) obhajuje před zfanatizovaným tisícihlavým stádem svých věřících násilí na sousední zemi. Vymyté mozky bývalému komunistovi bezmezně věří. Mají Víru, postrádají Rozum. Dav ovcí bez rozumu jásá a aplauduje – převážná většina jsou mladí lidé. Manipulátor a intrikán dokáže snadno strhnout dav a zneužít tak jeho víru ku vlastnímu prospěchu. Imperátor označuje nepřátele, demokraty, slovem “špína”. (Poznámka – článek “Rozum a Víra” – “nnoviny.cz” – 24.2.2022- také slovo “špína” na víkend).

Musím připomenout slova demokrata (přednáška na universitě v Chicagu -1939): “Němci jako národ a stát jsou odpovědni za Hitlera a Himmlera, stejně jako Američané za Lincolna a Roosevelta, Angličané za Churchila, Italové za Mussoliniho, Maďaři za Horthyho, Čechoslováci za Masaryka a Rusové za Lenina a Stalina”. Pokud by bývalý president Československa, dr. Beneš, mohl sledovat dnešní svět, jistě by pokračoval – Rusové jsou odpovědni za svého Putina. Stejně jako občané každé obce, města i státu, kteří zvolili své zástupce. Mnozí bohužel uvěřili planým, ale umně naservírovaným slibům…

Přeji všem pevné zdraví.

ing. Josef Ruml                                                                                    

Čáslav      25. březen 2022

Úvodní foto: Pixabay

25.03.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky