Nnoviny

Přednáška paní Evy Prokšové vyvolala dlouhou diskusi a přispěla do sbírky. Co řekla o dění na Donbasu před válkou?

Čáslav – Ve čtvrtek 31.3. se na Nové scéně Dusíkova divadla uskutečnila avizovaná přednáška paní Evy Prokšové o nedávné situaci v oblasti Donbasu. Díky ochotě vedení divadla mohl být celý výtěžek dobrovolného vstupného věnován na transparentní účet města na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

V neobyčejně poutavém vyprávění se paní Prokšová dotkla těch nejožehavějších témat, diskutovaných v poslední době právě v souvislosti se zmiňovanou lokalitou. Jako účastnice mírové mise zde měla ona i další její členové za úkol monitorovat situaci, a to po všech stránkách života. Ze svých zkušeností mohla potvrdit, že se v ukrajinské části Donbasu, kde působila, nesetkala s problémy mezi Rusy a Ukrajinci, žijícími společně ve větších i menších městech nebo vesnicích. Problémy nezaznamenala ani v používání ruštiny či ukrajinštiny, kdy místní bez problémů přecházeli z komunikace v jednom jazyku do druhého, bez jakékoliv zášti vůči “těm druhým”. Ostatně mnoho rodin, které zde žili, je smíšených.

Paní Eva Prokšová prožila v ukrajinské části Donbasu celý rok. Zkušeností a informací o tamním životě má tedy opravdu hodně
Foto: V. Nezbeda

Na dotaz, týkající se mnohdy prezentované genocidy, která se zde podle některých zdrojů odehrávala, paní Prokšová odpověděla, že v komunikaci s místními se nikdo o takových činech nezmínil. Pokud hovořili o svých problémech, zmiňovali se o takových případech, jako je rozbité okno nebo zdravotní problémy hospodářských zvířat. Je více než logické, že pokud by se v oblasti odehrávaly vraždy jedné části obyvatelstva, stávaly by se popisované problémy skutečně jen okrajovými a nehodnými zmínky. Navíc by bylo logické, že by si takové jednání občané postiženého národa rozhodně nenechali pro sebe.

Vyprávěla ale také o stále nebezpečných místech na rozhraní ukrajinské a ruské části území, kde bohužel není nemožné narazit na minu, o podminovaném mostě nebo o nepravidelné střelbě na hranicích ukrajinské a separatistické části. Jednotky obou národností byly ale podle jejích informací stále na stejných pozicích, takže bylo možné poměrně s jistotou odhadnout, kterým místům se mají civilisté důsledně vyhýbat.

Na závěr zajímavé přednášky se rozpoutala živá diskuse, kdy přítomní hovořili jak s paní Prokšovou, tak ale i mezi sebou. V sále se objevilo mnoho zajímavých a různorodých názorů a přestože ne každý měl stejný pohled na dění na Ukrajině i obecně ve světě, probíhala diskuse korektně a každému jistě přinesla mnoho nových myšlenek a informací.

Děkujeme paní Evě Prokšové za připravenou a skutečně zajímavou přednášku, vedení Dusíkova divadla za pomoc při její organizaci a všem přítomným posluchačům za finanční příspěvek. Právě díky jejich štědrosti jsme společně mohli na transparentní účet města přispět částkou 2350 Kč.

01.04.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky