Nnoviny

Jak je to se záchrankou? Skutečně vozí pacienty do naší nemocnice? Jak koho, jak s čím a jak kam…

Čáslav – Dubnové zasedání městského zastupitelstva přineslo mimo jiné také informace o fungování městské nemocnice, respektive o možném příjmu pacientů, dovezených rychlou záchrannou službou – a to přesto, že takový bod na programu jednání nebyl. Informace si vyžádali sami přítomní občané.

Vedení města i nemocnice opakují, že “záchranka” v Čáslavi funguje a do nemocnice tak vozí pacienty. Na přímý dotaz: “Záchranka tedy funguje?” jendoho z tazatelů na minulém zasedání městského zastupitelstva odpověděl starosta města JUDr. Málek krátce a jasně: „Ano“. To je jistě velmi potěšující, bohužel je tady jedno zásadní Ale

AŽ BUDOU LÉKAŘI, BUDE JIP, PŘIJEDE I ZÁCHRANKA…

Jak uvádí sama nemocnice například na svém facebooku, „Do týmu budeme i nadále nabírat lékaře s odborností L1 a L2. Plánujeme také otevření JIP lůžek. Tady čekáme na povolení od pojišťovny. Pak již budeme moci opět naplno přijímat i vážně nemocné pacienty dopravené rychlou záchrannou službou.“ Co z tohoto sdělení a následně také potvrzení doktorkou Mandákovou vyplývá?

ZLOMENOU NOHU ANO, AKUTNÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA SPÍŠ NE

Rychlá zdravotnická služba do nemocnice pacienty vozí, jde ale jen o ty případy, kdy není pacient v takovém ohrožení života, kdy by k péči o něj byla pravděpodobně nutná jednotka intenzivní péče. Jak potvrdila doktorka Mandáková, pacienta se zlomenou nohou sem záchranka přiveze, vozí i dětské pacienty na oddělení nebo ženy na gynekologicko-porodnické oddělení. Těžko sem ale lékař záchranné služby může dovézt pacienta v takovém ohrožení života, že by bylo nutné jej umístit na JIP nebo takového, který by po složitější operaci služby jednotky intenzivní péče potřeboval. Takoví pacienti jsou stále převáženi do okolních nemocnic.

POKLES JE, ALE JAKÝ?

Na dotaz občana, účastníka zasedání zastupitelstva města, který se ptal na přibližné procento současné funkčnosti nemocnice oproti původnímu stavu, vedení města odpověď nenašlo. Podle vyjádření starosty města došlo k poklesům, které nedokáže přesně vyčíslit procenticky. Ohledně interního oddělení potvrdil vyšší pokles, ale dále tazatele odkázal na informace ředitelky nemocnice. Dotyčný občan však konstatoval, že vedení nemocnice na dotazy, zaslané e-mailem, bohužel neodpovídá.

13.04.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky