Nnoviny

Vývoj…

Čáslav – 11. duben 2022   –     jednání zastupitelů města – dotazy a připomínky občanů.


Dlouhou řadu týdnů nebyla zveřejněna jediná oficiální informace o současném stavu naší nemocnice. Mlčení vedení nemocnice a města není řešením závažných a pokračujících problémů. Měla by snad veřejnost zapomenout a nezajímat se ? Na přímé otázky očekáváme přímé a jednoznačné odpovědi odpovědných, nikoli váhavou a do očí bijící nejistotu, naprostou nepřipravenost a zjevné výmluvy nesouvisející s dotazem.

Za vrchol nekompetentnosti paní radní pro zdravotnictví MUDr. Mándákové považuji její vyjádření: “Naše nemocnice se nevrátí do stavu před třemi roky”“Vývoj jde dopředu”. Tím stavem je fungování naší nemocnice před nástupem k moci koalice “Čáslav pro všechny”, ODS a KDU-ČSL (Šance pro rodinu, za níž byla dr. Mandáková zvolena). Nemožnost návratu do tohoto “stavu” je každému soudně uvažujícímu občanovi zřejmá nejméně dva roky a zcela zřejmá od 22. července 2020 (jednání zastupitelů). Koalice striktně a jednomyslně zamítla návrh oposice na odvolání tehdejšího ředitele nemocnice – tehdy se snad “vývoj” mohl ještě zastavit!

Bohužel pokračuje i v současnosti. Při zmíněném jednání zastupitelů zazněl památný výrok paní dr. Mandákové v souvislosti s děním na chirurgickém oddělení : “Nás nezajímá řešení na tři nebo pět let, my (koalice) hledíme do budoucnosti”! V naivních představách paní radní pro zdravotnictví to měla být budoucnost zářivá a zalitá sluncem.  Něco se asi “soudruhům” pokazilo a započal “vývoj” v podobě personálního kolapsu na chirurgickém a interním oddělení. Ti nejlepší a všeobecně uznávaní lékaři odešli pracovat jinam.

Občané, pacienti, lékaři a zdravotní sestry by měli nejspíše poděkovat paní dr. Mándákové, panu starostovi, místostarostovi, radním a koaličním zastupitelům za jimi zapříčiněný “vývoj” , jehož pokračování má a bude mít vážné důsledky, bohužel. Pouhý selský rozum a jednoduchá úvaha – tragický nedostatek lékařů a sester má za následek propad počtu výkonů, tedy finanční ztráty.

Financování nemocnice zdravotními pojišťovnami je zálohové, na základě výsledků předchozího účtovacího období. Zálohové platby jsou tedy v období poklesu výkonu vyšší než objem reálných výkonů a důsledkem je vracení části záloh zpět pojišťovnám. Obávám se a upozorňuji na to už mnoho měsíců, že je “zaděláno” na závažný problém s budoucím financováním nemocnice. Paní radní odpovědná (!) za zdravotnictví by měla začít zvažovat jak se svojí “odpovědností” naloží. Odpovědi vedení města na jasné a jednoduché otázky  –  slovní žonglování, polopravdy, naprostá absence alespoň náznaku přiznání chyb a omylů jako projev zbabělosti, ani náznak sebereflexe a pokory, jediné slůvko projevu lítosti a omluvy za fatálně špatná rozhodnutí, povýšenost z pocitu pomíjivé moci, přebujelé sebevědomí a hazardérství, alibistické výmluvy na všeobecný nedostatek lékařů!

Znovu musím opakovat – naše nemocnice vynikající lékaře měla! Odešli pracovat jinam, neboť nechtěli být součástí “vývoje” , který přivedl naše město k rozvalu, město , jehož klenotem kdysi naše nemocnice byla!

“Vývoj”, který nastartovali konkrétní lidé, jejichž jména známe a zdatně v něm pokračují –  ti stejní nám občanům a městu znovu nabízejí představy, plány a  “Vize” pro další zářivou budoucnost!  “Vývoj  jde dopředu”! Děkujeme…


Přeji všem pevné zdraví a optimismus.

ing. Josef Ruml                                                                                  15. duben 2022

15.04.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky