Nnoviny

Nova forma pořádá výstavu v Gumárně

Motto:
Čarodějný kruh tvoří podhoubí, které se od jednoho bodu zvolna rozrůstá směrem ven. Vytváří formy, pole, matrix – vědomí.

Projekt mycelium / NOVA FORMA 2 je ojedinělý v mnoha ohledech. Mycelium – podhoubí je chápáno jako symbol neviditelných spojení, inteligence organizující sebe sama, která překračuje hranice hmoty a racionálního chápání. V duchu tématu výstavy se propojila čáslavská platforma NOVA FORMA, která působí v industriálním prostoru bývalé Gumárny, s pražskou Pragovkou – a sítě mycelia se provázaly, aby vytvořily prostředí pro komunikaci dvou nezávislých kulturních lokalit.


V pořadí třetí kolektivní výstava v Gumárně vznikala jako proces, k němuž vyzvala Kamila Ženatá osm vizuálních umělců a jednoho fyzika. Koncept výstavy plynule navázal na téma nabízené uměleckým vedením Pragovky, „digitální a morfická pole“, čímž vznikla poprvé v historii obou institucí nadregionální spolupráce.


Vzájemná komunikace byla započata během sympozia Mycelium, které se konalo od 1. do 3. října 2021 v Čáslavi, kdy se skupina umělců setkávala, navazovala kontakty, sdílela představy a účastnila se na téma zaměřených přednášek. (MUDr. Filip Tylš – Psychedelika v terapii a seberozvoji; Mgr. Kamila Němečková – Nenáboženská spiritualita; dr. Jiří Vyskočil – Teorie, modely, systémy a interakce – jak fyzik vidí svět; ak. mal. Kamila Ženatá – O snech; Mgr. Zdeňka Švadlenková – Mystika (v) umění / Tajemství (v) umění; Milan Ohnisko – čtení z knihy Vědomí a realita – rozhovor Daniely Drtinové s prof. Jiřím Horáčkem.)


Pro každého z umělců byla tato inspirační platforma výchozím zdrojem k tvůrčí práci na svébytně pojaté instalaci. Udržování kontaktu během příprav obou výstav vyústilo k práci na instalaci Síť, dominujícímu prvku první části výstavy mycelium / NOVA FORMA 2 v Čáslavi. Autorkou site-specific instalace Síť je Lucie Nováčková.


Tak jako se díváme ve skupinovém dění na události ze všech nabízených stran, a vytváříme tím mnohovrstevnaté pole popisované z mnoha úhlů, tak i zastoupení umělci na výstavě mycelium / NOVA FORMA 2 sdílejí svá odlišná pojetí tématu a reflektují ho vlastními výrazovými prostředky.
Výsledkem spolupráce Jany Babincové a Pavly Zábranské jsou audioinstalace inspirované přednáškou o umělé inteligenci, kterou přednesl na sympoziu Jiří Vyskočil. Šest černých abstrahovaných tvarů vytvářela Jana podle šesti akordů, jejichž autorkou je Pavla. Akordy vyjadřují úzké provázání principu mycelia a vztahů mezi tóny. Šest grafických variant je doprovázeno QR kódy; návštěvníci výstavy si mohou prostřednictvím svých chytrých telefonů pustit zvuk a prožít intimní spojení vizuálních symbolů a jejich hudebních ekvivalentů.


Jakub Grosz a Jiří Vyskočil jsou již zkušená autorská dvojice, která ve svých instalacích propojuje Jiřího znalosti z teoretického světa fyziky a Jakubovu dovednost dané podklady vizualizovat. Prostorové interaktivní scény nabízí ohromující zážitky, možnost vnímat realitu – i sama sebe v jejím prostoru – jiným způsobem, než je běžné.


Marie Ladrová říká: „Houby jsou pro mě velice staré a inteligentní bytosti, které osídlily matku zemi dávno před námi. Vždy jsem z nich měla tajemný pocit, který se prohlubuje tím více, čím více s nimi žiji ve svém vědomí. Naučila jsem se postupně proměňovat svou mysl při hledání hub a jejich zpracovávání, a zjistila jsem, že jsou se mnou spojené, že se dotýkají mé mysli více, než bych si dokázala dříve připustit.“ Marie využívá ve své tvorbě přírodní materiály. Pro výstavu si vybrala materiál z chorošů; její výstavní intervence akčně prorůstá galerií jako mycelium – propojuje tvorbu, energii a zdánlivě osamocené přítomné artefakty všech umělců.
Lucie Nováčková se dlouhodobě zabývá tkaním a vytvářením „sítí“ , které instaluje v různorodém prostředí. Proces tkaní, opakované rytmické pohyby, ze soustředěné práce rukou a mysli se rodí matrix – vizuální vzorec či matrice připomínající souřadnicové řady, ornamenty DNA, vlákna, krajky, struny, koberce či pole.


Minimalistická tvorba Kateřiny Strach Tiché nese duchovní přesah, jehož působení na diváka přichází při pozorném soustředění a vnímání objektu jako meditačního média. Kateřina charakterizuje mycelium jako neviditelná spojení: „Komunikace světa se světem na úrovni tak jemné, že překračuje hranice hmoty a racionálního chápání. Síť, která zdánlivě autonomní říše propojuje v JEDNO.“


V díle Magdaleny Šlajchové zastává významné místo světlo – světelný zdroj. Magdalena zkoumá téma vědomí, pojímá je jako jedno jediné všeprostupující všudypřítomné pole, do kterého všichni přispíváme svou existencí, svou pozorností a podílíme se na jeho stavu; z tohoto zdroje vznikáme a v něm i zanikáme.


Práce Pavla Tichoně je charakteristická nadsázkou a humorem. Jeho multimediální instalace si laskavě hrají se surreálním světem, s posunutými významy, nabízejí spleť souvislostí až paradoxních – s lehkostí a nadhledem. O myceliu říká: „Vidím spóry, co spolykaly svět, bez chuti a bez zápachu předou fosforeskující řeč.“


Kamila Ženatá se ve své tvorbě soustavně zabývá vztahy, působením, emocemi, vzpomínkami, pamětí. Iniciuje umělecké projekty, ve kterých spolupracuje se všemi zúčastněnými v širších plánech a kontextech zvoleného tématu, nabízí mnohovrstevnaté pohledy na dané situace.

První část expozice mycelium / NOVA FORMA 2 se uskuteční v prostorné industriální hale Gumárny a ve dvou přilehlých místnostech. Velkorysý výstavní prostor pojímá zavěšenou myceliární síť a jednotlivé instalace, které vytvářejí prostupující se celek. Hala je prostorem světla. Dvě menší místnosti nabízejí exkurz do světa, ve kterém se objevuje viditelné a neviditelné, reálné a nereálné.


Druhá část výstavy se odehraje v centru Pragovka od 8. května jako součást projektu Pole v množném čísle.


Název výstavy: mycelium / NOVA FORMA 2
Termín: 24. 4. – 26. 6. 2022
Místo: Gumárna, Pazderského 2045, Čáslav
Pořadatel: Platforma NOVA FORMA

Koncepce projektu: Kamila Ženatá
Umělci:
Jana Babincová
Jakub Grosz
Marie Ladrová
Lucie Nováčková
Kateřina Strach Tichá
Magdalena Šlajchová
Pavel Tichoň
Jiří Vyskočil
Pavla Zábranská
Kamila Ženatá


Produkce výstavy v Čáslavi: Alena Losenická, Michal Strach

Termín konání výstav: 24. dubna – 26. června v industriálním prostoru Gumárny
8. května – 28. srpna v galerii Pragovka, REAR

Grafická koncepce: Pavel Tichoň
Redakce textů: Olga Stehlíková
Fotografie: archivy autorů, Iva Ptáčková, Marcel Rozhoň
Technické zabezpečení výstavy v Gumárně: Aleš Losenický, Ondřej Pecha
Doprovodné programy v Čáslavi:

  1. května, 25. května, 15. června od 17 hodin komentované prohlídky
  2. května Noc muzeí a galerií – noční program, hudba, videomapping,
    komentované prohlídky
  3. – 26. června 2 DNY V GUMÁRNĚ – dernisáž

Pořadatel výstavy: Platforma NOVA FORMA
Partneři výstavy v Gumárně: Slévárna Losenický, s. r. o.
Schrödingerova kočka, z. s.
Klub Gumárna
Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje a města Čáslav

21.04.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky