Nnoviny

Slovenská firma Starstaff má shánět pro nemocnici lékaře v Kazachstánu, Gruzii, Bělorusku a na Ukrajině

Čáslav – Na počátku dubna podepsala ředitelka zdejší nemocnice Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, LL.M. smlouvu se slovenskou společností STARSTAFF Slovakia, s. r. o. („Smlouva o spolupráci při zprostředkování zaměstnáni za úhradu“).

Firma má podle tohoto dokumentu zdejší nemocnici pomoci se sháněním lékařů na Ukrajině, v Bělorusku, Gruzii a Kazachstánu.

Podle smlouvy by měla společnost STARSTAFF Slovakia, s.r.o. na základě objednávky nemocnice nabídnout seznam možných zájemců, z nichž by bylo možné si vybírat. Konkrétně podepsaný dokument hovoří o tom, že „Objednatel objednává a Poskytovatel se zavazuje poskytovat následující služby dle přílohy č.la to především: nábor, nostrifikace, odborná praxe, víza, zaměstnanecká karta…“

KOLIK STOJÍ JEDEN LÉKAŘ?

Podepsaná smlouva hovoří o přibližně 100 000 Kč za jednoho zprostředkovaného zdravotníka. Co všechno je “v ceně”? Za 3000 € se jedná o nábor pracovníků v jejich zemi, jde tedy o marketing, inzerci, pohovory, zpracování dokaldů, podklady pro nostrifikaci a podobně. Dále jsou ve smlouvě vyčísleny procedurální poplatky v zemi původu lékařů i v České republice. 400 € zaplatí objednatel za dopravu zdravotníků letadlem, tedy těch z Gruzie, Běloruska nebo Kazachstánu, 100 € za autobusovou dopravu budoucího zaměstnance z Ukrajiny. Další služby, jako je doprovod na pracoviště, úřady a podobně pak stojí 100 €. Celkem jde o 3 636,OO € za zaměstnance z Ukrajiny a o 300 € více za ty z ostatních vyjmenovaných států. Podaří se touto cestou získat potřebné lékaře? Snad ano.

Jaké pozice jsou v současné době v nemocnici k dispozici? O tom informují její webové stránky. I my tak můžeme pomoci s hledáním.

03.05.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky