Nnoviny

Otevřený dopis ing. Rumla

Redakce obdržela otevřený dopis Ing. Rumla se žádostí o jeho zveřejnění. Dopis je reakcí na předchozí diskusi na webu svoboda.info.


adresováno:
pan JUDr. Vlastislav Málek, starosta města
Rada města a zastupitelé
veřejné sdělovací prostředky
Čáslavské noviny


 Na jednání zastupitelstva obce 11.4. 2022 jsem položil několik dotazů na aktuální, velmi neutěšený stav naší Městské nemocnice, aniž by se mi dostalo jediné konkrétní odpovědi. Napsal jsem otevřený dopis starostovi města, panu JUDr. V. Málkovi a Radě města, který byl zveřejněn na stránkách “svoboda.info” (6. 5. 2022), včetně reakce pana starosty. Redakci “svoboda.info” děkuji za profesionální práci a oceňuji, je-li názor konfrontován s protinázorem. Reakci pana starosty jsem nucen komentovat, neboť obsahuje argumentační nedostatky i nesprávný výklad části Zákona o obcích (Zákon 128/2000 Sb.)


Dovolím si citovat p. starostu -„Tento pán se pasuje do role jakéhosi vykladače práva a na tomto základě činí závěry, které jsou nepodložené……..atd.“ Tímto pánem je ing. Josef Ruml. Je velmi tristní a politováníhodné, když ‘vykladač práva’ je nucen uvádět na pravou míru výroky právníka, doktora práv. Cituji pana starostu JUDr. Málka  –  “3.5. byla na radnici předána žádost 9 zastupitelů o svolání mimořádného zastupitelstva. Této žádosti samozřejmě vyhovím atd.”  a opět – “ujistil jsem vás (zastupitele), že této žádosti samozřejmě vyhovím”. Dvakrát, tedy nikoli náhodně, se opakuje slovo “vyhovím”.

Pan starosta města není “Nejvyšší Jasnost” ani “Mocipán ” minulého režimu, aby vyhověl (či nevyhověl) oprávněné žádosti zastupitelů. Je vázán Zákonem o obcích   – § 92 jasně stanovuje: “starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce” , je-li splněna zákonem daná podmínka počtu podpisů zastupitelů! Další citace starostova – “svolání takového pracovního jednání lze uskutečnit méně formálním způsobem atd.”. Nic podobného Zákon o obcích neumožňuje, navíc § 93 zákona 128/2000Sb. odst.3  jasně stanovuje – “Zasedání zastupitelstva obce je veřejné”. Starosta je jistě oprávněn svolat neformálním způsobem poradu,  schůzku či přátelské posezení zastupitelů, nelze to však považovat za zasedání zastupitelů obce, kde by měl být řešen zásadní problém naší nemocnice, jakým je její dlouhodobý a pokračující personální kolaps, ohrožující samotnou existenci nemocnice a dostupnost zdravotní péče pro desítky tisíc občanů našeho města a regionu. Taková je, bohužel , skutečnost.

Po třech týdnech (od 11. 4. 2022) pan starosta konečně “samozřejmě vyhoví” žádosti zastupitelů a za další asi tři týdny budou zastupitelé, za přítomnosti veřejnosti, řešit aktuální problémy nemocnice. Ty aktuální před mnoha týdny už budou minulé, další narůstají a dramaticky se prohlubují. Nespokojenost zaměstnanců s vedením nemocnice narůstá, stejně jako atmosféra strachu.

Pan starosta odpovídá na otevřený dopis argumentem – cituji  –  “nemohu nepřecházet uvádění nepravdivých informací”. Očekával bych uvedení alespoň jediné takové “nepravdivé”, neexistující. Dále cituji pana starostu JUDr. Málka  –  “slouží mu ( ing. Ruml)  k tomu zejména Nnoviny… atd”….”jeho snaha o prosazování se v dalších médiích”…”Všem, kteří podobné formy komunikace považují za pokleslé….a cítí se tím obtěžováni”. Slova jak z husákovského sjezdu jediné a neomylné strany! Bravo, pane starosto! Aneb co se v mládí naučíš…!

Svoboda slova a přístup do veřejných medií je starostou města považována za pokleslou formu komunikace a obtěžování! Obtěžování koho, prosím? Snad veřejného činitele zaštiťujícího se volebním mottem “právo a demokracie”? Opakovaně upozorňuji pana starostu JUDr. Málka – je výsostným právem každého občana vyjadřovat se k výsledkům práce veřejného činitele, tím silněji, má-li jeho “práce pro město” katastrofální důsledky, což platí nejen pro naší nemocnici. Občan JUDr. Málek považuje oprávněnou kritiku za dehonestaci vlastní osoby, což však svědčí (podle mého názoru) pouze  o deficitu jeho demokratického smýšlení. Nejvyšší školou demokracie, pane starosto Málku, jsou stále živé myšlenky našich bývalých presidentů dr. Masaryka a dr. Beneše, byť mohou být pro jejich neznalce nepříjemné a iritující.
Přeji pevné zdraví.S
pokornou úctou 
ing. Josef Ruml                                                       Čáslav, 8. květen 2022

09.05.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky