Nnoviny

Pozor na dopravní omezení a změny v souvislosti s výstavbou obchvatu obce Církvice

V souvislosti s postupem výstavby obchvatu Církvice na silnici I/38 bude upraveno vedení provozu na silnici I. třídy a to následujícím způsobem:

  1. Ze směru od Čáslavi bude u křižovatky Na Kalabousku převeden provoz ze stávající silnice I/38 do zářezu hlavní trasy nového obchvatu z důvodu prací souvisejících s jeho napojením na navazující obchvat Čáslavi. (viz .foto 3-5) Ve směru na Kolín se pak při výjezdu z tohoto zářezu po provizorní provoz vrátí na stávající sil. I/38 a průtah obcí Církvice (zde dojde k propojení části obchvatu doposud oddělených sil. I/38, viz. foto č.2)

K převedení provozu dojde po odeznění ranní dopravní špičky před polednem v pondělí dne 18.7.2022

  1. Ze směru od Kolína bude provoz u ČSPH ONO ze stávající sil. I/38 převeden na provizorní komunikaci  z důvodu zahájení prací v souvislosti na napojením obchvatu na sil. I/38 ve směru od Kolína. Zde dojde k převedení provozu v průběhu dopoledne v úterý 19.7.2022 (viz. foto 1)

Jelikož se v obou výše místech bude jezdit v režimu vedení dopravy 1+1 jízdní pruh, neočekáváme zásadní dopravní komplikace. Řidiči zde však musí počítat s omezením maximální povolené rychlosti na 50 km/h z důvodu průjezdu stavbou.

Mgr. Martin Buček, tým komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR

18.07.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky