Nnoviny

Starosta Málek vysvětloval, jak se měří velikost střetu zájmů… Existuje vůbec hranice?

Vysvětlování  nevysvětlitelného  – to je vždy “fuška” – nevysvětlitelné lze “vysvětlit” pouze hlupákům a přitom si ještě “nabíhat na vidle”. Na posledním jednání zastupitelů města dal pan starosta JUDr. V. Málek slib občanům, že vyvrátí údajný střet svých zájmů. Slib dodržel (11.7.2022) zveřejněním vysvětlení na oficiálních stránkách města (meucaslav.cz). Podal i správnou definici pojmu “střet zájmů”, přímo mu šitou na míru.

K meritu věci. Pan starosta JUDr. V. Málek, statutární zástupce města, uzavřel smlouvu na poskytování právních služeb pro město (spor se společností AVE) s blízkým rodinným příslušníkem, předpokládám bez výběrového řízení! Odměna příbuznému byla stanovena na základě smlouvy v řádu vysokých desítek tisíců korun. Jasný střet zájmů a učebnicový příklad klientelismu!

Takové jednání nejvyššího představitele města by v západních demokratických systémech bylo považováno za hrubé zneužití pravomoci veřejného činitele a vyústilo by v okamžité a nevyhnutelné odstoupení z funkce a s největší pravděpodobností by  vzbudilo reakci orgánů zabývajících se korupcí!!!

HRANICE STŘETU ZÁJMŮ

Po lopotném žonglování s čísly – přínosy a náklady – určuje sám pan starosta pomyslnou hranici střetu zájmů, pro něj samozřejmě vyhovující. Žádná taková hranice neexistuje a nikdy nebyla nikým stanovena . Pan starosta JUDr. Málek, neohrožený bojovník za “právo a demokracii”, má bohaté osobní zkušenosti s poskytováním právních služeb městu, financovaných z veřejných prostředků – cca 500 000 korun ročně po dlouhá léta – jako vysoký funkcionář města, zastupitel, radní a místostarosta! Pár desítek tisíc pro blízkého příbuzného je ve srovnání s několika miliony jistě jen pouhou “prkotinou”.

Jaký je rozdíl mezi zlodějem automobilů, který ukradl jen jeden či dva a jiným, který ukradl čtyři či více? Pouze v intensitě konání. Skutková podstata činu je totožná, stejně jako v případě střetu zájmů, korupce a klientelismu! Obávám se, že pan starosta, navíc právník, si neuvědomuje důsledky svého jednání na morální stav společnosti. O to hůře – snaží se pouze zamlžovat , zastírat skutečnosti a vysvětlovat nevysvětlitelné. Transparentnost, otevřenost a jistě i nová politická kultura v podání starosty a krajského zastupitele (STAN).

ZÁVĚREČNÁ POZNÁMKA

Nikdy jsem nevedl osobní spor s občanem JUDr. Málkem. Upozorňuji výhradně na výsledky jeho “práce pro město” jako starosty, který nese plnou odpovědnost za současný tristní stav Čáslavi. Panem starostou jsem byl v jeho “vysvětlování” označen jako ten, který se “spojil s ČSSD”. Budu kandidovat na společné kandidátce  ČSSD a Nezávislí, abych přispěl k obnovení a návratu bývalé prosperity města, k odstranění nešvarů a strachu občanů z vyjádření vlastního názoru, devastujících naše město, zejména naší, kdysi skvělou nemocnici, která se stala smutnou obětí nezodpovědnosti a diletantismu současného vedení radnice! “Spojenec ČSSD” – tak mě označuje současný starosta, který díky důvěře ČSSD  kandidoval za tuto stranu několik volebních období a po jejích zádech dosáhl na nejvyšší veřejné funkce a s tím související značný finanční profit.

Nevycházím z údivu nad pokrytectvím, nejhorším oportunismem a v nejlepším případě nad absolutní ztrátou paměti mistra v převlékaní stranických dresů. Občané, doufám, paměť neztratili. Nezávislí kandidáti se spojili s ČSSD. Je pouze otázkou vkusu i morálních hodnot, kdo s kým se spojuje. S notorickým převlékačem kabátů od rudého až po pestrobarevný (STAN), pro něž bývalý president dr. Beneš používá slovo “hochštapler”, či s bývalým podnikatelem v hazardním byznysu s minulostí…?

Přeji všem pevné zdraví.

Ing. Josef Ruml                                                            Čáslav       21. červenec 2022

22.07.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky