Nnoviny

Vize a budoucnost ?

Na oficiálních stránkách naší čáslavské  nemocnice byl před několika dny zveřejněn obrazový dokument – “Nemocnice s vizí a budoucností”. Při prvním zhlédnutí, přiznám se, jsem byl v šoku z udivení a v domnění, že ono video pojednává o nemocnici z jakéhosi vzdáleného, pohádkového světa.
Husákovští “vizionáři” by bledli závistí nad dokonalostí současné propagandy!

VIZE
Slovo “vize” je významově mnohoznačné. V případě nemocničního videa, jehož hodnoty nebudu raději ani komentovat, má zřejmě znamenat myšlenku a představu šťastné budoucnosti naší nemocnice. Myšlenka, skutečná vize, předpokládá splnitelnost, realisaci v budoucnosti! Pokud tomu nelze dostát z prostého důvodu neschopnosti a diletantství rádoby “vizionáře”, jde pouze a jenom o nesplnitelný sen.
Vyvolávání lichých nadějí pomocí naivních snů je jen pouhou falešnou reklamou a falešná reklama je vždy hrubým podvodem na veřejnosti!!!

Je na každém, aby si vytvořil vlastní názor. Nesoudím autora onoho “díla” – je za svojí propagandistickou práci odměňován radnicí ve vysokých stovkách tisíců korun ročně – “koho chleba jíš, toho píseň zpíváš”. Zadavatel této falešné reklamy je znám. Pokud se jakákoli společnost ocitne ve vážných nesnázích, vždy se vyrojí “vizionáři”, napínající veškeré úsilí k laciné propagaci svých “úspěchů” a k  “vizím”.

Paní radní pro zdravotnictví, MUDr. Mandáková (KDU-ČSL, Šance pro rodinu), bájila o sluncem zalité budoucnosti naší nemocnice před více než dvěma lety. Výsledek ? Politický spolek “Čáslav pro všechny” v čele se starostou, panem JUDr. Málkem, “vizemi” překypuje. Skutek – utek. Výsledky “práce pro město”? –  “Spolu jsme to dokázali, spolu to dokážeme”(volební heslo ČPV).

Dokázali jste to – ČPV, ODS, Šance pro rodinu- výsledek- rozval! Kde se nedostává schopností k odpovědné práci, kde bují diletantství, někde nedovzdělanost a hazardérství, kde se nesmyslně vyhazují peníze za agentury, jejichž jediným cílem je finanční profit, kde se bezostyšně odstraňují nejlepší profesionálové – tam je orná půda pro “vizionáře” a jejich utopické “vize”, sloužící jako nejlevnější náhražka skutečné práce! Pan starosta, krajský zastupitel za hnutí STAN , by mohl posloužit jako příklad.

REALITA
27. 7. 2022 vydala čáslavská nemocnice dokument – “Zpráva pro zastupitelstvo 1. pololetí 2022” (podepsána ředitelka Dita Mlynářová). Velmi zajímavá a vypovídající je “Ekonomická část”. Je zde srovnání výsledků 1. pololetí 2022 s výsledky nemocnice v roce 2019. Na konci toho roku podal výpověď tehdejší zástupce primáře chirurgie, postupně odcházeli další lékaři, uznávaní profesionálové, také zdravotní sestry. Výsledek – personální kolaps nemocnice neskončil. I v současné době odcházejí další lékaři.

Ekonomická situace nemocnice se rapidně zhoršuje, opakovaně na tyto skutečnosti upozorňuji. Výsledek “snažení” zcela nekompetentního vedení města je zdrcující. Fakta – ve srovnání s rokem 2019, kdy vedení města ještě nestihlo způsobit rozvrat, představovalo svoje “vize” a utápělo se štěstím z dobytí moci nad dříve prosperujícím městem, jsou ekonomické výsledky nemocnice za 1. pololetí 2022 na asi 60%  roku 2019 !!! Zadlužení nemocnice stoupá a při započtení dotací od města přesahuje částku 30 000 000 korun! Lze důvodně očekávat , že za letošní rok 2022 přesáhne výše dluhu naší nemocnice částku 60 000 000 korun! Situace se tak patrně brzy stane neudržitelnou.

Příčinu těchto zdrcujících výsledků netřeba hledat – je všeobecně známa. V žádném případě za ní nelze považovat celostátní nedostatek lékařů a zdravotních sester – to je pouhá, spíše trapná, výmluva pro hlupáky! Prapříčinou problémů nemocnice, ostatně celého města, je “odpovědná práce pro město” současné vládnoucí koalice  – “Čáslav pro všechny”, ODS, KDU-ČSL, Šance pro rodinu. Před jejím nástupem k moci naše nemocnice vynikající lékaře měla. Raději odešli pracovat jinam, nemohouce snášet tragicky neschopné vedení.Fakta a “vize”? Jsem přesvědčen, že rozumně uvažující občané si sami, na základě faktů, vytvoří vlastní názor a svěří odpovědnost za město zkušeným profesionálům. “Vize” snílků a diletantů problémy nevyřeší, těm zbydou pouze oslavy “úspěchů” u táborových ohňů, za zpěvu budovatelských písní. Spolu jste to dokázali, je nejvyšší čas to spolu sbalit.

Pevné zdraví všem.

ing. Josef Ruml                                                                    Čáslav     15. srpen 2022

video a tabulky – nemocnice Čáslav

17.08.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky