Nnoviny

Hesla, vize, budoucnost a lži, česnečka pro všechny a pořádná Žranice…

Nesnáším prázdná hesla, vize hlupáků, vzbuzování falešných nadějí a nesplnitelných snů, lhaní! Minulý režim jimi oplýval, současná epocha se téměř neliší a mnozí veřejní činitelé se už přestali stydět.

Poručíme větru dešti!
Zvýšenou dojivostí posílíme mír!
Sovětský člověk náš vzor!
Československá lidová armáda- hráz proti americkému imperialismu!
Se Sovětským svazem na věčné časy!
Kdo nejde s námi, jde proti nám!   
Hesla, hloupá a tupá hesla. 
“Společně to dokážeme” ! – (Váš Martin Horský, místostarosta).

Nikdo neví co to bude, ale “společně” to bude jistě. “Společně” se už nenosí, ale SPOLU to zvládneme. Možná nová příležitost k převlékání kabátů?” Spolu jsme to zvládli, spolu to zvládneme” (ještě chybí: Hurá!) – volební heslo politického spolku “Čáslav pro všechny”.
Volební hesla, zejména pokud jsou hloupá, evokují otázky:
– co jsme zvládli a s kým spolu?
– co ještě chceme zvládnout?
Odpovědi na otázky chybí a tak se pokusím – bude to velmi snadné, nikoli překvapující. Vedoucí síla současné koalice “Čáslav pro všechny”, uvadající ODS a kdysi “klidná síla” (dnes pod hranicí volitelnosti) KDU-ČSL, v Čáslavi Šance pro rodinu, dokázaly za 4 roky rozvrátit naše v minulosti prosperující město!       

Naše, do roku 2019, skvělá a prosperující nemocnice, zmítaná personálním kolapsem, má výpadek příjmů v řádu desítek milionů korun. V letošním roce 2022 bude její dluh přesahovat astronomickou částku 50 000 000 korun, s vysokou pravděpodobností více! Navyšování neproduktivních, nelékařských postů a nesmyslné najímání agentur, jen zbytečně zvyšuje výdaje, zatímco lékaři stále odcházejí pracovat jinam.  “Spolu jste to dokázali.” Bohužel.

Městský úřad – arogance, klientelismus, nepřátelská atmosféra, chaos a diletantství, strach jako prostředek k získání autority, mnozí by mohli vyprávět. Skuteční odborníci byli “odejiti”, či odešli pracovat jinam , podobně jako v případě nemocnice. Umělé vytváření nových úřednických postů (o více než 20 % oproti minulosti) je trestuhodným plýtváním s veřejnými financemi. Nově zřízený a naprosto zbytečný (!) odbor “komunikace”, je toho ryzím, nikoli jediným příkladem – náklady na administrativu narůstají desetimilionovým tempem!

Nesmyslné, vpravdě, megalomanské studie – “Vesnička ve městě” na zcela nevhodném a drahém pozemku bez příjezdové komunikace (vrchol podezřelé “transparentnosti”), 400 bytů v areálu P. Holého ve spolupráci s developerem (“transparentnost” vyššího řádu”), “Rekonstrukce Vala”, s vodotryskem jako v Ženevě a s půjčovnou lodiček na permanentně znečištěném a páchnoucím chovném rybníku, “Lokální elektronické toulky” jejichž jen jedna část je za 600 000 korun, mnoho dalších studií (předpokládám bez uskutečnění výběrových řízení) , vize a sny propagované televizním kanálem placeným radnicí za cca 500 000 korun ročně.

“Zásobník projektů” , vizí, pana místostarosty Horského, není ničím jiným, než průhlednou kouřovou clonou, špatně zakrývající neschopnost skutečné “práce pro město”, líbivou reklamou na budoucí štěstí a  lacinými, imaginárními sliby, používanými v pokleslém politikaření a hazardním byznysu. Investiční aktivita? V minulém volebním období (2014-2018) investovalo město z rozpočtu (4 roky) cca 1 000 000 000 korun více než 30 % do smysluplných investic! V současném volebním období disponuje město částkou cca 1 400 000 000 korun (4 roky) a podíl investic? – nevýznamných 15 %!

Několik příkladů:
– 3 dlouhé roky zdevastované kruhové objezdy. Za srovnatelnou dobu byla v minulosti vystavěna moderní, nová škola.
– téměř rok a půl trvající liknavá oprava kašny. Za stejnou dobu bylo v minulosti vybudováno moderní koupaliště, či zimní stadion. Současné vedení města k němu připojilo osvětlený přechod pro chodce a opravilo jednu lávku u lázní, což bylo předmětem televizní reportáže, jako oslavy úspěchu “práce pro město”. Výstavba lázní od základu, včetně ubytovny, něco málo přes rok. Mohl bych pokračovat a srovnávat skutky s “vizemi”.

Hromady materiálu pro úpravy cest v lesoparku Vodranty se tu válí 15 měsíců, zarostlé plevelem – pan starosta si při procházkách kolem nich “čistí hlavu” (jeho slova), na střeše tribuny atletického stadionu jsou mu němým svědkem spadané větve z loňské bouřky. Má jistě o čem přemýšlet – vysvětlovat souvislosti a střet mezi veřejnými financemi a blízkým rodinným příslušníkem i osobou vlastní, se zkušenostmi z minulosti – to je skutečně “fuška” a ještě k tomu “vize”. Možná začne opět uvažovat o česnečce, kterou před krajskými volbami rozdával na náměstí v barvách hnutí STAN, podle vzoru svého politického učitele a rádce, šéfa hnutí. Česnečka vyčpěla, Stan v rozvalu, bylo by dobré poohlédnout se jinam.

Spolu jsme to dokázali?
Co chceme zvládnout a s kým? Jistě, že Spolu. Jedna “akce” ještě zbývá. Slavnosti, jako prostředek k nalákání voličů – týden před komunálními volbami s nejméně dvojnásobnými náklady proti minulosti – musí to být megaoslavy!  Slavnosti pod heslem: “Hudba a Tradice, pořádná Žranice”!
To není, vážení spoluobčané, vtip.  Autora hesla neznám, ani nechci – nepochybuji však o jeho intelektuální úrovni. V době těžké sociální a ekonomické situaci pořádá město Čáslav “pořádnou Žranici” za veřejné peníze! Čtyři roky trvající radniční mejdan, řízený pány: starostou JUDr. Málkem, místostarostou Horským a tajemníkem ing. Ronovským a jejich přáteli, bude zakončen “pořádnou Žranicí”. Věřím, že to bude poslední pořádná žranice u koryt radnice.

Oliver Cromwell  – zasedání Parlamentu, 20. duben 1653: “Je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým… nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy, je ve vás ještě něco dobrého? Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a jděte!”


Přeji všem pevné zdraví a optimismus.

Ing. Josef Ruml                                                                   Čáslav, 24.srpen 2022

25.08.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky