Nnoviny

Předvolební Čáslavské noviny: Může to radnice vůbec myslet vážně?

Čáslavské noviny  –  09/2022  – (poslední vydání, necelý měsíc před komunálními volbami).


Být neinformovaným čáslavským občanem, či přespolním návštěvníkem města, nabyl bych při čtení této předvolební propagandy dojmu, že je Čáslav voltairovským ELDORADEM, bájným městem bez problémů přítomnosti a městem se zářivou budoucností. Z mnoha článků ČN to přímo prýští, zejména z příspěvku  “Nemocnice s vizí a budoucností”. O vizích a budoucnosti naší, do roku 2019, skvělé nemocnice a klenotu města, bylo vyřčeno a napsáno mnohé. Občany našeho města nezajímají prázdná slova, hloupá propaganda a polopravdy, nýbrž jasná fakta! Těch se zoufale nedostává, jsou vědomě utajována, zamlčována a zkreslována i za pomoci Čáslavských novin. Očekával bych, že jejich prostřednictvím bude zveřejněna “Zpráva nemocnice pro zastupitele – 1.pololetí 2022”. Od vedení města by to byl počin sdělení skutečné pravdy a transparentnosti “řádného hospodáře”.

Naše nemocnice strádá dlouhodobým personálním kolapsem a tím vzniklými ekonomickými potížemi! Za 1. pololetí 2022 přesahuje finanční ztráta (dluh) nemocnice částku přes 30 000 000 korun a je reálným předpokladem , že na konci roku to bude 60 000 000 korun. Ve srovnání s rokem 2019 jsou letošní ekonomické výsledky sotva na 60 %! Má taková nemocnice skvělou budoucnost? Bude město jako její zřizovatel schopno v budoucnosti sanovat tak astronomické částky, navíc při zdrcující inflaci a zdražování energií? Nevím a zhola nic tomu nenasvědčuje. Jsem z toho smuten.

Několik citátů ze shora uvedeného článku:

“Obsadili jsme místa primářů interního oddělení…,” atd. Před distribucí ČN podal nový primář interního oddělení výpověď a po několika měsících práce v naší nemocnici odchází jinam. Odcházejí i další lékaři a zdravotní sestry. Proč? To se veřejnost nesmí dozvědět a zaměstnanci nemocnice mají strach ze ztráty zaměstnání, pokud by se, byť jen prořekli.

“Nyní připravujeme otevření nefrologické ambulance”.  O této skutečnosti informovalo vedení nemocnice jako o faktu na červnovém  zasedání zastupitelů. Zde také padla otázka: “Kolik lékařů na plný úvazek pracuje na chirurgickém oddělení?” Nevíme.  “K posílení dobrého jména nemocnice nám pomáhá i nově natočené video”. O vypovídající hodnotě onoho videa se nechci ani vyjadřovat – holá propaganda,. 

“Děkuji veřejnosti, která v nás neztratila důvěru…”. Zkoumal někdo jaká část veřejnosti? Proč nemocní, nikoli všichni, vyhledávají pomoc u těch nejlepších lékařů, kteří odešli a pracují jinde?

“Právě našim pacientům chceme   v r á t i t   tu klidnou a pohodovou nemocnici s dobrými mezilidskými vztahy a empatickým přístupem”!   Slovíčko “vrátit” znamená – to co v naší nemocnici bylo, tady už není! Bylo to před rokem 2019, bohužel. Proč to bylo a už není, občané Čáslavi vědí (ne všichni, bohužel). Bylo to před nástupem současné vládnoucí koalice. Pro osvěžení paměti – koalice “Čáslav pro všechny”, ODS a KDU-ČSL (Šance pro rodinu)! Nesmyslné výmluvy na všeobecný nedostatek lékařů jsou hloupé polopravdy. Leader kandidátky ODS, pan ing. Richter, to dokonce povýšil (ČN) na problém celoevropský(!),  způsobený migračními přesuny ” z východu na západ a z jihu na sever”.

Neschopnost rozlišovat fakta od holých nesmyslů je zarážející, spíše škodící. Odchody lékařů z naší nemocnice i v současné době (!) jsou celoevropskými problémy? Jsou to naše problémy naše, čáslavské, způsobené diletantstvím vedení města a neschopností je poté řešit! 

Veřejnost má nezadatelné právo znát pravdu, fakta a odpovědi na závažné otázky:

– Kolik nejschopnějších lékařů z minulosti bylo nahrazeno srovnatelně kvalifikovanými, nově příchozími?
– Jaká je předpokládaná ekonomická kondice nemocnice na konci roku 2022 a v letech následujících i s ohledem na zdrcující inflaci a zdražování?
– Má naše město, tedy i nemocnice a další organisace města, zajištěny dodávky energií na rok 2023 a za jakou cenu ?
– Kolik přibylo nových nelékařských, tedy medicínsky neproduktivních, pracovních míst? 
– Jaký je přepokládaný počet porodů, dosáhne jejich počet nutné hodnoty 600 za rok ?

Mohl bych pokračovat – to udělám v příspěvku příštím.


Polopravdy vyvolávají nejistotu a obavy veřejnosti, vzbuzují nežádoucí emoce a nezvladatelné vášně, strach z budoucnosti, nepřiměřené reakce hlupáků, zejména na soc. sítích – v důsledcích působí negativně na morální stav společnosti. Polopravdy jsou horší než průhledné lži. Strach zaměstnanců (ze ztráty obživy)  z vyjádření vlastního názoru jako nástroj k získání manažerské autority?

Bývalý režim se udržoval hlavním nástrojem jediné strany – byl jím strach, který dusil společnost v poslušnosti!  Pravda z úst odpovědných, byť tvrdá a nepříjemná, je projevem odvahy a síly osobnosti, otevřenosti a velikosti. Zbabělci a intrikáni se zaštiťují polopravdami a nestydí se veřejně lhát.
“Nejvážnějším a nejbolestivějším, je otravovat zemi nečistým tiskem, zaplněným nestydatým lhaním, přetvářkou a umně vykonstruovanými polopravdami, nebezpečnějšími sprostých lží! Horší lháře je obchodník s polopravdami. Zakrývání chyb, velká slova a lži na tribunách – výsledkem je hniloba a rozklad”.Velikán francouzské klasické literatury – Émile ZOLA  (1899).

Pevné zdraví, odvahu a optimismus.

Ing. Josef Ruml                                                             Čáslav 31. srpen 2022

01.09.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky