Nnoviny

Osměluji se, neboť mohu, a nahlašuji, byť je mi u toho smutno

Čáslavské  noviny    09/2022 –  pokračování II.                                 
 (vycházející necelý měsíc před volbami)


Titulní strana – fotografie davu slavícího úspěchy (?) vedení města.”Úvodní slovo, září 2022″  –  podepsán starosta města pan JUDr. V. Málek: “K velkým změnám došlo ve způsobu komunikace úřadu s občany”. Informace.., aplikace.., transparentnost…, komunikace. 
“Každý může nahlásit nebo přímo vyfotit a poslat na úřad jakoukoliv závadu či negativní jev…. a úřad může neprodleně reagovat a závadný stav řešit”. Do kolečka “může”! Co takhle vyjít sami do ulic a zjišťovat závady a negativní stavy, sestoupit z radničních komnat a zajímat se? Občan může – vedení města musí!

Osměluji se, neboť mohu, a nahlašuji, byť je mi u toho smutno. Čáslavská nemocnice, zřízená městem, má informační kanál- oficiální webové stránky. Město jako zřizovatel plně odpovídá za stav nemocnice. “Může tedy závadný stav řešit”. Může? Musí!”
nemcaslav.cz” – seznam lékařů. (5.9.2022)

Na seznamu jsou uvedena dodnes (!) jména lékařů, odešlých na věčnost už před mnoha lety. MUDr. Muiz Halim byl mým blízkým přítelem, znám i jeho rodinu. MUDr. Srnský, vynikající a vysoce ceněný primář. Jsou zde také jména dalších, kteří dlouhou dobu v naší nemocnici nepracují – nestor naší nemocnice, všeobecně, nejen v Čáslavi, uznávaný primář MUDr. Kunášek, bývalý primář MUDr. Spáčil, MUDr. Šroněk, MUDr. Petrikovič, primář MUDr. Ondrašík, MUDr.Baláš, MUDr. Blábolilová, MUDr. Grunfeldová, MUDr. Svobodová, MUDr. Petráňová a řada dalších!

Jsem a navždy budu poctěn, že mnozí jsou mými osobními přáteli, kterým za mnohé vděčím a považuji je nejen za vynikající profesionály, nýbrž i za vysoce morální osobnosti! Ku škodě nás všech je naše nemocnice ztratila.  

 Informace, komunikace, transparentnost, vize, nemocnice s budoucností, Čáslav vlídná, chytrá, přívětivá, jedlá(!) – to není vtip, zdravá a nevím co ještě, snad i milující, čistá!
Směšnost byla překonána, tragikomedie nahradila soudnost, zbývají slzy.
“Maximální úsilí” páně starostovo je směšné, neboť zjevná neschopnost, troufám si říci, lenost a sebeuspokojení a maximální úsilí (píle) současný stav města pouze prohlubují. Často vzpomínám slova mého vysokoškolského profesora – ” Nejhorším studentem je ten, u něhož je spojena píle s hloupostí, neboť píle jeho hloupost ještě zmnožuje”.

O nemocnici bylo vysloveno mnohé. Občané mají právo vědět co se přihodilo v nemocnici minulý týden! Zajímala se o ni policie? Proč? Pan starosta je informován? Komunikuje s veřejností?  Občana možná zajímá výsledek soutěže Dvorků – kdo má nejlepší buchtu v Čáslavi? O nemocnici by se zajímat neměl, ba dokonce nesmí?


“Městský úřad v Čáslavi v 21. století”  – titulek článku v ČN – podepsán Ing. Ronovský, tajemník. Pan tajemník asi nepostřehl, že úřad pracuje v 21. století už dvaadvacet let. Od roku 2003 je naše město obcí s rozšířenou působností v souvislosti s rekonstrukcí veřejné správy státu. Tehdy značně narostl počet úředníků, kteří přešli ze zrušeného okresního úřadu, narostl počet agend zdejší radnice. Během necelých šesti měsíců jsme pro ně zrekonstruovali novou budovu. Museli jsme nasadit úsilí, práci a obětavost, učit se za pochodu a dílo se podařilo.

Materiální zázemí je samozřejmostí – pan tajemník Ronovský sice řídí úřad v 21. století, bohužel, s praktikami tajemníků KSČ husákovské éry! Morální hodnoty demokrata ve funkci šéfa jsou věcí zásadní! Mnohé bylo napsáno, mnozí o tom mohou podat osobní svědectví! Na počátku 21. století žila společnost v očekávání změn k lepšímu. Je toto století lepší dvacátého? Válkami zdevastovaná Evropa naším západním sousedem, desítky milionů obětí, katastrofy nevídaných rozměrů. 21. století – atentáty, války, opakující se krise, chudnutí obyvatel, masové demonstrace už i v matičce Praze. Je naše století lepší než dvacáté? Uplynula jen jedna jeho pětina a nemyslím si to. Hlupáci a aktivisté veřejně vykřikují: dnes to, jindy ono ve 21. století! Komunikace – slovy klasika – blábol.

V komunikaci se musíme zlepšit, je to náš (jejich) jediný nedostatek.  Nelze komunikovat o činech, které se nestaly a tedy jen lžeme. Nelze zlepšovat komunikaci o vodě, víme že teče (shora dolů), nelze komunikovat o vzduchu, který dýcháme. Neschopný je schopen komunikovat o neschopnosti, hlupák o hlouposti, lhář o lži  a ještě to vylepšovat.

Pokračování příště.

Pevné zdraví všem, více smíchu a optimismu.

Ing. Josef Ruml                                                                     Čáslav, 5. září 2022

05.09.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky