Nnoviny

Jednoduché rady: Jak volit, abyste volili tak, jak opravdu chcete?

Komunální volby jsou pro voliče na jednu stranu nejsložitější, jejich systém ale dává na druhou stranu možnost dokonce tří variant, jak volit. Každý si tak může vybrat způsob, který mu nejvíce vyhovuje.

1) JEDEN KŘÍŽEK A JE HOTOVO
Jestliže má volič jasno, které straně chce dát svůj hlas a přeje si v zastupitelstvu vidět co nejvíce jejích členů, má jasnou možnost udělat jeden jediný křížek na celém hlasovacím lístku, a to ne u kandidáta, ale zcela nahoře přímo u názvu dané strany. Ta potom získá plný počet hlasů (v případě Čáslavi 21), což je pro ni nejvýhodnější.

2) 21 KŘÍŽKŮ
Další možností je úplně VOLNÝ VÝBĚR KANDIDÁTŮ ZE VŠECH STRAN hlasovacího lístku. Jen je potřeba dát si dobrý pozor, aby počet křížků v součtu nepřekročil počet volených členů zastupitelstva (tedy 21), protože pak by byl hlasovací lístek neplatný. Naopak nižší počet, třeba i jeden jediný hlas na celém hlasovacím lístku, započítán bude. Pokud zvolíte tuto variantu, dostane každá ze stran tolik hlasů, kolik jejích členů křížkem označíte. Je ale potřeba si uvědomit, že pokud jde o kandidáta z nižší pozice (tedy s vyšším pořadovým číslem), pravděpodobně bude vzhledem k tomuto systému váš hlas patřit spíše straně, než jemu samotnému.

3) KOMBINACE OBOU VARIANT
A pak je tady ještě třetí varianta – to pro případ, že byste chtěli přednostně volit jednu hlavní stranu, ale její konkurenti by měli na své kandidátce jména, kterých si také vážíte. Pak je tu pro voliče možnost zašktrnout jako v prvním případě CELOU PREFEROVANOU STRANU v okénku u jejího názvu a dále z jiných stran ty KANDIDÁTY, KTEŘÍ SI TO PODLE VAŠEHO NÁZORU ZASLOUŽÍ TAKÉ. Je ale třeba počítat s tím, že s každým takovým dalším jménem ubývá preferované straně jeden hlas pro člena od posledního místa její kandidátky směrem vzhůru. Pokud tedy zaškrtnete celou stranu a dva další kandidáty z jiných stran, označená strana nezíská 21 hlasů, ale jen 19 a zbývající dva hlasy připadnou stranám, do jejichž seznamu kandidátů patří právě ti označení jednotlivci.

Je to vlastně velmi jednoduché, tak není důvod nevolit. Byla by škoda nechat propadnout všech 21 hlasů, které v komunálních volbách máme!

ČSSD a Nezávislí

20.09.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky