Nnoviny

Jak slavili Čáslaváci v roce 1918 vznik republiky? Hlavní roli hrál místní hostinský Novák

Jak probíhal 28. říjen roku 1918 v Čáslavi? O tom velmi podrobně a zajímavě vypráví kronika našeho města. Tehdejší kronikář se skutečně vyznamenal, a tak si můžeme více než sto let staré události představit poměrně jasně. Stačí se začíst a pak na chvíli zavřít oči. Takže: jak to tehdy bylo? Hostinský Novák byl rychlejší než zprávy z Prahy.

Prapor první vyvěšen u Nováků…

Dne 28. října přišel před polednem do restaurace MUDr. Maršál s radostnou zprávou, že skutečně je konec války a že máme republiku. V radostném rozechvění byl v restauraci hned vyvěšen červenobílý prapor jako první v městě a udiveným venku divákům zvěstoval Novák uskutečnění naší samostatnosti.
Teprve odpoledne toho dne došla do Čáslavě telefonická zpráva z Prahy o prohlášení republiky a byly všude vyvěšeny prapory. U Nováků bylo veselo dlouho do noci. Hosté v rozjaření snesli bustu císaře Františka Josefa a ji rozbili. Bustu Alžběty zatím nechali, ale k ránu byla i ta rozbita.
Když přijelo sem 14 aut s vojíny pro brambory, aby je odvezli do Vídně, Novák s Rychetským dali auta zavésti do kasáren, vojáky poslali zpět do Vídně a auta zůstala nám v republice.


Dr. K. Heller si vynutil klíče od plukovní kanceláře…

Večer v den vyhlášení republiky přišel Heller k Novákovi s otázkou co má dělat, že bývalý velitel nechce mu vydat klíče od plukovní kanceláře. Novák hned poradil: Vezměte ráno 4 muže s bajonety „auf“, jděte do bytu velitele „U Marušků“, (vojáky nechte venku) tam ho vyzvěte, aby vydal klíče. Když tak neučiní, zavolejte vojáky a vezměte ho s sebou do kasáren. Tak se stalo – a Novák za chvíli viděl, jak Heller vešel do bytu velitele, vojáky nechal venku, a klíče skutečně dostal.


Průvod městem a uvěznění vojáci propuštěni…

Když byl Národním výborem uspořádán slavnostní průvod městam, šli Novák a pokrývač Rychetský ke kasárnám, pokynuli stráži, aby s místa odešla, jednoho vojína si nechali, aby jim otevřel dvéře u věznice a uvězněné vojáky pustili na svobodu (těžší viníky ve vězení nechali). Propuštění vojáci se hned přidali k slavnostnímu průvodu. Nadporučík Táborský zase přivedl do průvodu zajatce Italy, Srby a Rusy z nemocnice.

Večer dne 28. října uspořádán veliký průvod s lampiony a zářícími pochodněmi v ulicích a na náměstí…

Zástupci České strany socialistické vybídli nadšené zástupy lidu u Žižkova pomníku k zachování pořádku a kratšími proslovy dali výraz povzneseným okamžikům, načež v tichosti sňaty rakouské odznaky na budovách bývalých c. k. úřadů. Důstojné a sebevědomé chování lidu v prvých chvílích dojemné události budilo radostný pocit. Sňaté orlíčky byly skládány k pomníku Žižkovu, který byl přepásán širokou trikolorou. Vojáci nosili na čepicích české odznaky. Všude se jevilo vlastenecké vzrušení a bratrské přátelství. Téhož dne večer bylo vybráno pro pozůstalé po padlých legionářích v hotelu proti nádraží 300 K, ve vinárně U Lebedů 100 K, mezi důstojníky staničního velitelství 36 K 30 h. Sbírky pokračovaly s nadšenou obětavostí.


Vznik republiky tedy Čáslavští oslavili (zčásti pod vedením místního hostinského) důstojně a s radostí. A to i přes to, že této události předcházelo dokonce jedno předčasné vyhlášení republiky, které musel řešit – jak jinak – hostinský Novák. Stalo se to již 13. října a také o tom najdeme zápis v čáslavské kronice.


Prohlášení republiky předčasně „U Nováků“…

Již dne 13. října 1918, když se mluvilo o konci války v restauraci „u Nováků“, prohlásil z nenadání přítomný nadporučík Karel Táborský „svobodu našeho národu a Československou republiku“. Přítomní zde jiní nadporučíci učinili o tom udání a Táborskému hrozilo nebezpečí. Restauratér Alfréd Novák se ujal té věci, šel s Táborským k setníkovi Hellerovi, který byl t.č. velitelem vojenské nemocnice. Heller dal ty nadporučíky udavače předvolati a varoval je, aby si trvání na udání dobře rozmyslili, protože stane-li se republika skutkem, budou potom v našem státě nemožni. Na to důstojníci vzali udání své zpět.
Toho času berní správce Náhlík jezdil do Prahy půlnočním vlakem k důvěrnému příteli, členu „Maffie“ a přinášel již dříve tajné zprávy do restaurace „u Nováků“.

Jak by to asi v Čáslavi dopadlo, nebýt hostinského Alfréda Nováka?

Úvodní foto: fotohistorie.cz

28.10.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky