Nnoviny

Sbírka “Krabice od bot” se uskuteční i letos. Přispějete i vy?

Již tradiční předvánoční akcí se i v našem městě stala sbírka dárků pro děti z ekonomicky či jinak znevýhodněných rodin, nazvaná Krabice od bot.
Většina z nás se s tímto typem pomoci už v minulosti setkala, pro ty, kteří o sbírce slyší (nebo čtou) poprvé, je možné připomenout základní fakta…

Sbírka Krabice od bot, respektive její výtěžek, je určen dětem z rodin, které si nemohou dovolit pod stromeček položit dárky. Děti si ale radost zaslouží, nemohou za situaci, v níž se jejich rodina ocitla. A proto jsou tady dobří lidé, kteří organizují sbírku dárků pro ty nejmenší, ale i pro odrostlejší děti, sbírku dárků, jež se vejdou právě do krabice od bot. Mohou to být výtvarné potřeby, knížky, pro dospívající slečny třeba kosmetika, pro mladé pány stavebnice a podobně. Vše samozřejmě v bezvadném stavu. Jde o to, udělat dětem radost a ne se zbavit domácího nepořádku.

Co dál, když máme pro děti koupené nebo vybrané dárky? Vše je třeba vložit do krabice, tu zabalit a opatřit informací, pro koho je určena. Dárky jsou anonymní, takže nebudeme určovat, že je pro konkrétní dítě, ale třeba pro dívku ve věku 10 – 12 let. Dárek potom stačí odnést na jedno ze sběrných míst, které například v Čáslavi najdeme i letos na evangelické faře v ulici Jana Karafiáta. Nezapomeňte si ale dárek nejprve zarezervovat na webu www.krabiceodbot.cz. Proč? To vysvětlují organizátoři akce.

„Každé sběrné místo předem zjišťuje potřeby dětí ve svém okolí: domlouvá se s úřady, azylovými domy, nízkoprahovými centry, terénními pracovníky nebo školami a zjišťuje počet potřebných dětí a jejich věk a pohlaví. Pro tyto děti pak dárky sbírá za pomoci rezervačního systému na webu Krabice od bot, kde dárci uvidí, kolik dětí jakého věku a pohlaví je ještě potřeba obdarovat. Snažíme se, aby se co nejvíce dárků rozdalo v regionu, kde se nasbírají. Dárky, pro které nenajdeme příjemce v regionech (zejména z velkých firemních a školních sbírek), se každý rok rozdávají v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách za pomoci spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Naše akce má za cíl potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci. Neděláme mezi nimi rozdíly na základě barvy pleti, národnosti či jiných ‘odlišností’.“

Kdy se sbírka uskuteční?
I když je ještě několik týdnů čas, už teď je určitě čas na to, přemýšlet o tom, jak nejlépe udělat dětem radost. Na sběrné místo v Čáslavi pak budeme dárky nosit v týdnu od 27. 11. do 4. 12. Každý dárek bude vítán!

02.11.2022 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky