Nnoviny

Srdce s láskou darované: Do soutěže se mohou jednoduše zapojit školy, školky i rodiny

Společnost Antecom vyhlásila i v tomto roce soutěž, nazvanou Srdce s láskou darované. Jde o akci pro kolektivy z mateřských a základních škol, družiny, kolektivy dětí z dětských domovů, ZUŠ, mateřských center a ostatní dětské kolektivy, třeba i děti se svými rodiči (nejméně 2 a nejvíce 30 dětí/kolektiv), které splní stanovená pravidla. Do soutěže se nemohou přihlásit jednotlivci. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Jaké jsou podmínky soutěže? Všechny podrobnosti jsou uvedeny na webu pořadatele. V jednoduchosti je ale možné vše shrnout do několika slov. Stačí vyrobit srdíčko a předat jej (samozřejmě s láskou) tomu, kdo si takovou pozornost zaslouží. I v našem městě je takových lidí jistě víc než dost, stačí se rozhlédnout… Pak už stačí jen vše zdokumentovat, odeslat do soutěže a počkat si na výsledky.

CÍL AKCE

Cílem organizátorů akce je mimo jiné podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta, podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí mezigeneračního dialogu a samozřejmě také radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti v kolektivu. Připojíte se i Vy?

Dokumentaci svého předání vlastnoručně vyrobeného srdce je možné zasílat na adresu organizátora akce do 10. 3. a slavnostní setkání vítězů se bude konat na jaře 2023 v historických prostorách Poslanecké sněmovny PČR v Praze, pokud tomu nezabrání epidemická situace.


PRO INSPIRACI…

V pátek 13. ledna ve třináct hodin navštívilo stanici HZS Kutná Hora 18 dětí se dvěma učitelkami ze školní družiny ZŠ Jana Palacha v Kutné Hoře. V rámci akce „Srdce s láskou darované“ přinesly hasičům jako poděkování za náročnou práci nádherný třípatrový dort ve tvaru srdce, který za pomoci svých učitelek samy upekly. 

V rámci odpoledne jsme děti seznámili s požární technikou, ukázali jsme jim různé způsoby hašení, a to vodou i pěnou. Poté viděly i ukázku slaňování, kterou předvedl jeden ze členů kutnohorské lezecké skupiny. Nakonec si prohlédly vybavení výjezdových automobilů a také se mohly do vybraných hasičských vozidel posadit. Děti byly velmi šikovné a správně odpověděly nejen na veškeré otázky ohledně tísňových telefonních čísel, ale znaly i správné odpovědi na otázky spojené s požární prevencí a ochranou obyvatelstva.

Za přítomnosti ředitele plk. Ing. Jiřího Pokorného a dalších příslušníků z vedení územního odboru – a samozřejmě hasičů ze sloužící směny B – děti u nás strávily příjemné chvíle a odcházely nadšené a plné dojmů. A my jsme samozřejmě rádi, že se jim u nás tak líbilo. Jako poděkování od nás obdržely výstražné vesty pro zvýšení jejich bezpečnosti na vycházkách.

Celostátní soutěž Srdce z lásky darované má už několikaletou tradici a je určena pro žáky základních a mateřských škol. Soutěží se ve dvou kategoriích – první je určena pro mateřské školy a 1. a 2. ročníky a druhá pro děti z 3. až 9. tříd. Kromě odborné poroty hodnotí vytvořené práce v nezávislém hlasování na internetu i veřejnost. Veškeré informace jsou k dispozici na webu www.srdceslaskou.cz.

kpt. Bc. Monika Turkovská
ÚO Kutná Hora

18.01.2023 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky