Nnoviny

Rozkvétá naše město?

„Rozkvétá naše země?“ – nadčasová otázka vznesená prezidentem Havlem před více než třiceti lety. Odpověď: Naše země nevzkvétá. Jak je tomu dnes?

Poslední vydání Čáslavských novin (1/2023) mě přimělo k napsání následujícího textu. Podle představitelů minulého vedení naše město rozkvétá! Cituji bývalého místostarostu: „Naše práce mě bavila a čtyři roky jsme se skvělým týmem pracovali pro Čáslaváky, plní energie jsme společně tvořili rozvojové plány a vize.“ Historie lidstva poznala nekonečnou řadu „vizionářů“. Skutečné vize a hluboké myšlenky se nerodí z nevzdělanosti, naivního aktivismu a hazardu, z pokrytectví a lží, z touhy po slávě a neukojitelné touhy po moci! Skutečné vize, to nejsou falešné a nesplnitelné sliby, ideologie a megalomanství, které mnohdy v minulosti ohrozily samotnou existenci celých národů. Čáslav má také nositele „vizí“. Při každém jeho projevu se mi vybaví francouzské přísloví: „Prázdné duté sudy duní nejvíce a nejhlasitěji.“ Minulý starosta, cituji: „Myslím, že se nemáme v Čáslavi za co stydět. Na pevných základech se dá stavět a pracovat. Město je všech a na každém záleží, jakou měrou přispěje k jeho rozkvětu.“

S radostí připomenu minulému starostovi ony pevné základy, vybudované v nedávné minulosti, na kterých se za jeho starostování nepostavilo téměř nic, základy vybudované odpovědnou a usilovnou prací minulých vedení města a jeho občanů.

Výstavba stovek bytů a rodinných domů, nová sídliště na parcelách zřízených městem, domy s pečovatelskou službou, rekonstrukce Hotelu Grand, Nová scéna divadla, generální oprava radnice a nového sídla úřadu, koupaliště, rekonstrukce lázní a sportovního areálu Vodranty, nová škola v Sadové ulici, hala zimního stadionu, rekonstrukce historického centra města, chodníky, kruhové objezdy (dnes zdevastované), silniční obchvat města atd. atd.

Bývalá pýcha, hrdost a klenot Čáslavi – nemocnice zmodernizovaná stovkami milionů korun, úsilím zdravotníků a odpovědnou prací předchozími vedeními města. Dnešní stav? Nezáviděníhodný personální kolaps, kritické finanční problémy, poškozené dobré jméno (v minulosti tak skvělé!), potřeba nezbytné finanční dotace od města ve výši cca 75 000 000 korun. Astronomická suma, která nemusí být konečnou! Ztráta města a odpovědnost minulého vedení.

Na posledním jednání rady města (19. 10. 2022, po komunálních volbách) byl schválen „Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2023–2027“. Cituji: „Dostat nemocnici pod kraj, zajistit pro kraj pobídku 100–150 milionů korun. Pakliže by vznikly z titulu provozu velké finanční závazky, město by jen těžko řešilo jejich neúhradu. Vše by šlo za městem.“ Dovolím si položit otázku: Je současný tristní stav naší nemocnice výsledkem pouhé nekompetentnosti a nedbalosti tehdy odpovědných, nebo součástí promyšlených „plánů a vizí“? Cituji minulého místostarostu: „Připravovali jsme rozsáhlé plány a museli se dívat s přesahem deseti let vpřed.“ Každý nechť si odpoví sám. V roce 2019 byl finanční příspěvek města pro nemocnici 2,9 milionu korun, po třech letech „odpovědné práce řádného hospodáře“ možná milionů sto.

„Návrh střednědobého výhledu…“: výdaje na platy, platby za práci a pojistné:

rok 2020 – 64 000 000 korun; rok 2022 – 94 985 000 korun.

Náklady na platy (úřad): rok 2018 – 33 000 000 korun; rok 2021 – 43 755 000 korun, tedy nárůst o téměř 12 000 000 korun. „Růst platů vyvolává vysoký tlak na růst výdajů města“ (návrh střednědobého výhledu).

Příklady „smysluplných“ výdajů města: Odpadkové koše – 78 kusů za 1 623 174 korun; 1 kus – 21 000 korun. Lavičky pro historické centrum – 70 kusů za 1 555 939 korun; 1 kus 22 300 korun. Griloviště za cca 250 000 korun s roční údržbou za více než 100 000 korun. Reklamní panely 212 000 korun. Rozšíření vozového parku 2 461 000 korun, včetně terénního auto- mobilu za 770 000 korun pro „těžce přístupné“ lokality. Architektonická studie na nesmyslnou megalomanskou výstavbu více než 600 bytů v areálu P. Holého za 462 500 korun. Studie na „Vesničku ve městě“ (Koželuhy), na pozemku bez příjezdové komunikace, za který město zaplatilo cca 9 000 000 korun. Studie na rekonstrukci „Vala“ za 462 500 korun. Mohl bych dlouze pokračovat. „Vize“, plány, studie, stále dokola, „zásobníky projektů“, „práce pro město“, dotace (!) – a výsledky? Cituji (návrh střednědobého výhledu): „Odkládání investic, čekání na dotace a přeceňování jejich významu je slabou stránkou města, zejména v době vysoké inflace zdražující zásadním způsobem investice a provoz města.“ Navyšování počtu vedoucích pracovníků, násobný počet administrativních sil proti minulosti v některých agendách, zřizování zbytečných pracovních pozic – to vše přispívá k neúměrnému nárůstu výdajů města a úřadu.

V březnu 2019 byl starostou města jmenován do funkce tajemníka úřadu pan Ing. Ronovský. *Pro některé zaměstnance, kteří profesionálně pracovali na radnici dlouhá léta, nastaly zlé časy. Čistky podle vzoru „husákovské normalizace“. Mnozí, nepohodlní, odešli pod hrubým nátlakem pracovat jinam, a to stejné pokračuje i v současnosti, několik měsíců po změně vedení města. Za neoprávněnou výpověď vznikla městu škoda ve výši cca 500 000 korun.* Je taková situace ještě udržitelnou? Dle mého názoru je, pro úřad, toxickou!

Nechť si každý rozumně uvažující ob- čan sám odpoví: „Vzkvétá naše město?“ Jsem přesvědčen, že zase bude!

Přeji všem pevné zdraví, i to duševní, a optimismus.

Ing. Josef Ruml, člen rady města

  • Text radního Ing. Rumla byl zaslán v této podobě do redakce Čáslavských novin k otištění. V redakci odboru vnějších vztahů a komunikace pod přímým vedením tajemníka úřadu však došlo k cenzuře a zvýrazněná část textu (mezi hvězdičkami v posledním odstavci) byla odstraněna bez vědomí autora textu i vedení města.

30.01.2023 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky