Nnoviny

Reakce Ing. Rumla na text starosty města

PŘIŠLO DO REDAKCE – Bývalý tajemník města Ing. Josef Ruml zveřejnil v minulém týdnu otevřený dopis starostovi města JUDr. Vlastislavu Málkovi. Nyní znovu reaguje na jeho vyjádření. „Víc už se v této věci vyjadřovat nebudu, ale reagovat na text starosty města musím,“ konstatoval.

Čáslav, 11. srpen 2020

Pane starosto.                                                                                               

     Nemohu nereagovat na vaše veřejné vyjádření k mému dopisu ze 6. srpna t.r., který jsem adresoval vám a Radě města.
Pouze krátce uvedu můj názor.
     primo:
Nikdy jsem nevyslovil, že žijeme v “husákovské normalisaci”, nýbrž: “občas  cítím a nejsem zdaleka sám, jakoby se temné časy ‘husákovské normalisace’ navracely i do našeho města”! Nesvědčí snad o oprávněnosti mých “pocitů” např. způsob, jakým je prováděna personální a “kádrová” politika na naší radnici v současnosti? Zažil jsem osobně “kádrové” čistky a pohovory, komise, ponižování a šíření strachu v té době, zatímco vy, vzhledem k vaší tehdejší  politické příslušnosti, jste nemohl sedět na stejné straně stolu, kde jsem byl já.
    

secundo:
Nikdy jsem nenapsal, že nesaháte pánům doktorům Šroňkovi a Spáčilovi ani ke kotníkům ale: “naprostá většina z nás, členy Rady nevyjímaje, nesahá oběma pánům Lékařům atd………..ani ke kotníkům”. K té většině se, se vší skromností, hlásím i já.
    

tertio:
Vysvětlím význam slovního spojení “balzacovská kontradikce” (contradiction balzacienne), který zcela zjevně nechápete a lopotně se snažíte  vysvětlit význam pouhého slova kontradikce – to jsou ovšem dvě zcela odlišné záležitosti. Uvedu jednoduchý příklad slovního spojení, např. “mateřská láska”. Pouhé slovo mateřská může znamenat jednou dovolená, jindy školka atd. ,  láska může být opětovaná, nešťastná, nebo také ke koním atd. Jedině spojení obou slov potom vyjadřuje to, co jsme měli na mysli. Kontradikce “balzacovská” , sousloví používané v literární kritice, se zabývá rozpory (kontradikcí) v charakterech lidí a jednání osob v minulosti a přítomnosti, z nichž lze dovodit i pravděpodobné jednání v budoucnosti. Členství v KSČ, odchod od nezávislých, poté angažovanost v sociální demokracii, která vás vynesla až na posty nejvyšší, hlavní postava ČPV, nyní místo na kandidátce dalšího politického subjektu – co k tomu dodat? -frappantní příklad “balzacovské kontradikce” konkrétní osobnosti.
    

ultimo:
Pokud byste veřejně  nepopřel slova, která jste pronesl (dopoledne 2.srpna), nereagoval bych na vaše prohlášení na oficiálních stránkách města. Tím jste mě nepřímo označil za lháře! Vaše slova znovu cituji – “v době koronakrize se lékaři nemocnice váleli doma a ještě nás, vedení města, vydírali požadavkem na zvýšení platů ………atd.”. Jednu okolnost jste, pane starosto, opomněl  –  stejná vaše slova, která jsem slyšel já, slyšela i třetí osoba, přítomná našemu rozhovoru.
Jako řadový občan města i jako člověk, nemám zapotřebí lhát, nevedu žádný politický boj a nenechám se, byť nepřímo, obviňovat ze lži!!! Asi jsme si už zvykli, bohužel, že někteří politici běžně zneužívají nepravdy, manipulují slovy a veřejně i lžou, i někteří politici komunální, ke škodě své i celé společnosti!


Skončil jsem a přeji vám spokojenost s vaší prací a hlavně zdraví.
ing. Josef Ruml

11.08.2020 Zdeňka Nezbedová
  • Další články
  • Rubriky